Po kliknutí na Menu → Nastavenia → Správa batérie môžete nastaviť úroveň spotreby energie Sygic navigácie vo Vašom zariadení v závislosti od toho, či je vaše zariadenie napájané externým zdrojom alebo batériou.

Vybrať si môžete z troch režimov: Šetrič energie, Optimalizované a Vysoký vykon.

Takisto si môžete nastaviť, či si prajete aplikáciu Nechať bežať na pozadí.Týmto spôsobom aplikácia poskytuje hlasové inštrukcie a zvukové upozornenia počas navigácie aj pokiaľ beží z pozadia pri uzamknutom displeji.

Majte prosím na pamäti, že musíte mať nastavené notifikácie na uzamknutom displeji priamo v nastaveniach svojho zariadenia.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment