Funkcia hlasových príkazov Vám umožňuje čiastočne ovládať aplikáciu len za použitia Vášho hlasu. Najprv je potrebné túto službu zapnúť v Menu → Nastavenia → Hlasové príkazy.
Predpripravené hlasové príkazy sa Vám zobrazia vtedy, keď len prejdete rukou pred prednou kamerou telefónu (zväčša sa senzor, ktorý služba používa, nachádza na hornom okraji telefónu). Zobrazí sa obrazovka s Hlasovými príkazmi, ktorá už len bude čakať na Váš príkaz.

Jazyk, ktorý sa zobrazí v ponuke príkazov závisí od nastavení v telefóne, nie od zvoleného jazyku v Sygic GPS navigácií.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment