Po úspešnom Prihlásení do aplikácie môžete meniť na obrazovke Moje konto nastavenia Vášho konta:

  • Zmeniť heslo
  • Pomôcť zlepšovať dopravu – pomôžte nám poskytnúť čo najpresnejšie informácie o premávke odosielaním malého množstva údajov počas navigácie. Všetky odovzdané údaje používajú šifrovanie

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment