Neviem nájsť nabíjaciu stanicu na mape

Aktuálne pokrytie je približne 50% európskeho trhu (pokrytie sa však v jednotlivých krajinách líši). Momentálne je služba dostupná iba v Európe.

Nedá sa spustiť nabíjanie

Niektoré stanice sú obmedzené iba na použitie špeciálnych kartičiek (RFID). Toto obmedzenie by malo byť v aplikácii znázornené v detaile danej stanice, údaje však nemusia byť vždy presné.
V niektorých prípade môže tiež ísť iba o dočasný výpadok konektoru.
Niekedy sa môže status konektoru ukázať ako Neznámy, v tom prípade ho považuje za otvorený (reálny stav však môže byť iný).

Nedá sa zastaviť nabíjanie

Nabíjanie na niektorých staniciach nie je možné zastaviť cez aplikáciu. Vtedy je potrebné zastaviť nabíjanie manuálne a odpojiť konektor. V prípade, ak je konektor uzamknutý a nedá sa odpojiť, prosím kontaktujte prevádzkovateľa danej stanice.

Aplikácia ukázala a naúčtovala inú cenu, ako samotná nabíjacia stanica

Cenu odhadujeme podľa výkonu nabíjacej stanice. Náš poskytovateľ služieb v súčasnosti nepodporuje aktualizáciu stavu online, ale v budúcnosti sa to môže zmeniť.

Moje auto nie je v zozname

Aj napriek tomu môžete vyhľadávať stanice a nabíjať priamo cez aplikáciu. V takom prípade však niektoré informácie môžu byť nepresné, napríklad stanice vhodné pre vaše vozidlo nemusia byť správne označené ako zelené/čierne.

Môžete si zo zoznamu vybrať podobný model vozidla a upraviť typy konektorov a kapacitu batérie manuálne. Napriek tomu nám ale prosím nahláste model auta, ktorý nebol v zozname.

Mám RFID kartičku/kľúč od iného poskytovateľa. Môžem ich použiť?

Bohužiaľ, aktuálne to nie je možné. V tomto prípade môžete Sygic využiť na vyhľadanie a navigovanie na stanicu, na nabíjanie však potom použite vašu RFID kartu. Zároveň môžete využiť Sygic na tých staniciach, kde nie je Vaša karta podporovaná.

Cena je príliš vysoká

Ceny sme vyjednali s danými poskytovateľmi. Snažíme sa však vyjednať výhodnejšie ceny.

Nesúhlasím s cenou, ktorá bola vyfakturovaná

V tomto procese sme iba sprostredkovateľ, umožňujeme využitie staníc a nabíjania cez poskytovateľa Plugsurfing. Preto fakturáciu má na zodpovednosť priamo poskytovateľ.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment