Sygic GPS Navigácia využíva dva základné druhý režimov – režim navigácie a režim prehliadania mapy, v závislosti od toho, či si iba prehliadate mapu alebo sa už navigujete na vypočítanej trase.

V režime navigácie zobrazuje navigačná obrazovka mapu okolia so zvýraznenou trasou. Akonáhle sa priblížite ku križovatke, zobrazí sa šípka v smere, v ktorom máte pokračovať. Okrem navigácie krok po kroku poskytuje navigačná obrazovka množstvo ďalších užitočných informácií:

 1. Smer nadchádzajúceho odbočenia
 2. Vzdialenosť k nadchádzajúcemu odbočeniu
 3. Návesť pred najbližšou križovatkou
 4. Čas zdržania na trase
 5. Asistent jazdných pruhov
 6. Bod záujmu na trase
 7. Aktuálna poloha
 8. Zmena priblíženia a 2D/3D zobrazenia
 9. Maximálna rýchlosť na aktuálnej ulici/ceste
 10. Aktuálna rýchlosť
 11. Centrum hlásení
 12. Prehľad trasy
 13. Čas príchodu, zostávajúci čas a vzdialenosť do cieľa
 14. Rýchle menu

Režim prehliadania mapy umožňuje efektívnejšie skúmanie mapy a vášho okolia, výber adresy priamo klikom na mapu, prípadne vyhľadanie špecifickej adresy alebo bodu záujmu v hornej časti obrazovky:

 1. Menu
 2. Vyhľadávacie okno
 3. Obľúbené / Kontakty
 4. Bod záujmu (POI)
 5. Aktuálna pozícia
 6. Obľúbené miesto
 7. Ovládanie priblíženia mapy a 2D/3D zobrazenia
 8. Zacentrovať na aktuálnu pozíciu / Zmena mapovej orientácie
 9. Rýchle menu

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment