Head Up Display vám umožní udržať vašu pozornosť na ceste a vychutnať si bezpečnú a pohodlnú jazdu – všetky navigačné inštrukcie sú premietané priamo pred Vás – na čelné sklo.

Ako používať Head Up Display  1. Zapnúť Head Up Display môžete ťuknutím na Rýchle menu (3 bodky v pravom dolnom rohu). Naplánujte trasu a tapnite na HUD ikonu aby ste zapli Head Up Display.  1. Keď je Head Up Display zapnutý, prosím kliknite jedenkrát na obrazovku. Objavia sa viaceré možnosti a nastavenia HUD. Môžete prepínať medzi tmavým a svetlým režimom, zapnúť HUD režim (prepnutím displeju do zrkadlového módu je nevyhnutné pre korektné zobrazovanie odrazu na čelnom skle), a zapnúť zámok rotácie displeja. Taktiež možete manuálne upraviť jas displeja.  1. Jednoducho môžete tiež zmeniť rozloženie prvkov v HUD. Kliknite na tlačidlo Rozloženie. Následne si môžete vybrať medzi troma rôznymi zobrazeniami.  1. Tiež je možné zvoliť si vami preferované prvky zobrazené v HUD, a taktiež zmeniť ich farbu. Začnite kliknutím na tlačidlo Prvky. V sekcii Prvky si môžete vybrať jeden prvok pre každé z 3 okien v rozložení, ktoré sa vám ukazuje v hornej časti obrazovky. Zvoľte okno, ktoré by ste chceli zmeniť, kliknutím naňho, a potom zvoľte prvok, ktorý sa bude v tomto okne zobrazovať. Prvok môžete vybrať v spodnej časti obrazovky. Zmeny potvrďte kliknutím na tlačidlo Späť v ľavom hornom rohu.  1. Teraz prepnite Head Up Display do zrkadlového módu (kliknutím na tlačidlo HUD režim) a umiestnite vaše zariadenie pod čelné sklo auta. Výška, v ktorej sa bude obraz zobrazovať na čelnom skle, záleží od vzdialenosti, v akej ku čelnému sklu telefón umiestnite.  1. Pre vypnutie HUD kliknite jedenkrát kdekoľvek na displej, potom kliknite na tlačidlo Ukončiť HUD.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment