V nastavení zobrazenia si môžete zapnúť / vypnúť nasledujúce funkcie: Asistent jazdných pruhov, Zobrazenie križovatky, Dopravné informácie, Ovládanie zoomu, Aktuálna ulica, Informácie o smerových tabuliach.

Asistent jazdných pruhov – ukáže odporúčaný jazdný pruh v malom okne
Zobrazenie križovatky – Občas ukáže cez celú obrazovku detailnú grafiku s náhľadom niektorých veľmi komplikovaných križovatiek alebo odbočiek na diaľnici.
Dopravné informácie – zobrazí aktuálny stav dopravnej situácie na mape (potrebné internetové pripojenie)
Ovládanie zoomu – zobrazí tlačidlá “+” a “-” pre manuálnu zmenu úrovne priblíženia mapy a 2D/3D tlačidlo pre zmenu zobrazenia
Aktuálna ulica – zobrazí názov ulice, po ktorej aktuálne idete
Smerové tabule – zobrazí nadchádzajúcu značku ukazujúcu smer jazdy a číslo cesty

V Zobrazeniach kliknutím na Miesta na trase môžete zmeniť nastavenie zobrazovania miest na trase počas navigovania:

  • Vypnuté
    Zobrazenie miest sa vypne.
  • Vždy zapnuté
    Zobrazené budú všetky miesta.
  • Vybrať kategórie
    Vyberte si tie kategórie miest, ktoré chcete vidieť v notifikačnom centre pri navigovaní.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment