Obrazovka Informácie o trase sa dá otvoriť stlačením tlačidla Informácie o trase v Rýchlom menu počas navigácie. Prehľad informácií o trase poskytuje detailné informácie o Vašej ceste, ako napríklad, pokyny krok za krokom, zdržanie na trase, rýchlostné kamery a ďalšie.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment