V Sygic Store nájdete aktuálne ponuky prémiových licencií, balíkov a doplnkových funkcií.

Môžete tu taktež obnoviť predošlé nákupy. Aktívne licencie môžete skontrolovať v časti Obnoviť/Spravovať nákupy v sekcii “Vaše licencie“.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment