Vybrať si možete medzi Štandardnými hlasmi a TTS hlasmi. Štandartné hlasy poskytujú všetky hlasové pokyny potrebné pre navigáciu – informujú o smere, vzdialenosti atď. Neposkytujú však hovorené názvy miest a ulíc. TTS hlasy poskytujú navyše informácie o číslach ciest a názvoch miest a ulíc. Okrem toho ponúkajú možnosť nastavenia vlastných upozornení pre železničné priecestia, rýchlostné kamery atď. v Menu → Nastavenia → Zvuky a upozornenia → Oznámenia.

Pre nastavenie hlasu navigácie, kliknite na Menu → Nastavenia → Regionálne predvoľby → Hlas

Ak chcete nastaviť jazyk aplikácie, kliknite na Menu → Nastavenia → Regionálne predvoľby → Jazyk.

Zpětná vazba

Bylo to užitečné ?

Ano Ne
Označili jste toto téma za neužitečné...
Mohli byste nám, prosím, říct, proč ? Děkujeme !
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.

Sdělte nám váš názor na toto téma.

Prosím, nepoužívejte toto pro otázky k podpoře.
Pro zákaznickou podporu, nás kontaktujte zde.

Zveřejnit komentář.