Ydelsessættet er en maske bestående af potentielt forbundne ydelses- & reguleringslinjer, der fungerer som en skabelon. Herved slipper man for at påsætte ydelseslinjer og reguleringslinjer enkeltvis.

Find Ydelsessæt under “Ydelser og opkrævning”.

Tildel ydelsessættet.

Opret evt. ydelseslinjer som vist på nedenstående billede. Her er tilknytningen vist til at være “lejemålet”, men det kunne også være “lejeren”. I nærværende eksempel har vi valgt at lade startdatoen være blank, hvilket vil se at datoen skal efterangives.

Bemærk at lejemålet hverken har ydelses- eller reguleringslinjer til at starte med.

Anvend det definerede ydelsessæt.

Og ydelseslinjer og reguleringslinjer er tildelt.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar