C. “Delt cc mailadresse (Meddelelser)” Når der udsendes flyttemeddelelser og forbrugsafregninger kan der sendes cc. til denne e-mailadresse.

B. “Send også cc mails til ejendomsadministrator “ Når der udsendes flyttemeddelelser og forbrugsafregninger kan der sendes cc. til ejendomsadministratoens e-mailadresse.

C. “Bekræftelsesmail” Angiv en mailadresse brugerne/forrbugsafregningspartnerem kan bekræfte modtagelse af forbrugsregnskabet/oplysninge på. Denne er tilgængelig i mailskabelonen.

D.“Rapportnummer til at lave transaktionsforslag” Denne rapport laver posteringer i angiven kladde. Skulle der ønkses andre posteringer end angivet kan dette ske ved at udfærdige en anden rapport.

E. “Validering af lejers E-mail” . Tjekker om lejers mailadresse er korrekt.

F. “Forbrugspartnernumrer” Koden angiver den tilhørende nummerserie, hvorfra der trækkes numre, når der oprettes nye forbrugspartnere.

G. “Forbrugsanlægsnumrer” Koden angiver den tilhørende nummerserie, hvorfra der trækkes numre, når der oprettes nye forbrugsanlæg.

H. “Forbrugsregnskabsnumrer” Koden angiver den tilhørende nummerserie, hvorfra der trækkes numre, når der oprettes nye forbrugsanlæg.

I. “Flyttemeddelelsesnumrer” Koden angiver den tilhørende nummerserie, hvorfra der trækkes numre, når der oprettes nye flyttemeddelelser.

J. “Forbrugsregnskabsperiodenumrer” Koden angiver den tilhørende nummerserie, hvorfra der trækkes numre, når der oprettes nye forbrugsregnskabsnumrer.

K. “Forbrugsopg. meddelelsesnummer” Koden angiver den tilhørende nummerserie, hvorfra der trækkes numre, når der oprettes nye forbrugsopgørelsesmeddelelser.

L. “Nummerserie til afregningsimport” Koden angiver den tilhørende nummerserie, hvorfra der trækkes numre, når der oprettes nye forbrugsafreninger fra forbrugspartneren.

N. “Ejendomsattribut til forbrugsregnskabets ejendomsnummer” Attibut der kan anvendes til at holde et alternativt ejendomsnummer til anvendelse i forbindelse med forbrugsregnskaber. Attributtens værdi vil ofte være et heltal grundet forbrugspartnerens forældede system.

O. “Aktiver Checklist handlinger” Når der laves enten en flyttemeddelelse enten udadgående eller indadgående, kan dette ske ved at sætte denne til sand og udfylde punkterne P + Q.

P. “Indflytningshandlingsparameter” Tekst der angives på tjeklistetrinnet på tjeklisteskabelonen under .

Q. “Fraflytningshandlingsparameter” Hvilken opkrævningsbetingelse anvendes til et ubegrænset antal kvartaler.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar