Særlige momskonti
Når der skal bogføres arealmoms og/eller omsætningsmoms af salg eller køb kan posterne bogføres på samme salgs- og købsmomskonti som ved normal Dansk 25%-moms. Dog anbefales det at disse delvise momstyper bogføres på separate konti, da det kan give nogle fordele ved afstemning af momsbeløb.
Hvis en separat konto bruges, f.eks. til arealmoms, vil der overskueligt kunne fremfindes hvor meget indgående og udgående moms der er bogført til en ejendom (vha. filter på dimensionsværdier) på finanskontoen. Dette tal kan sammenholdes med momsposter med ejendommens momsvirksomhedsbogføringsgruppe og areal-momsproduktbogføringsgruppen – disse tal bør være ens. Samme tal kan også nemt sammenholdes med beløb fra f.eks. oversigten med bogførte købsfakturaer – filtrer listen på momsvirksomhedsbogføringsgruppen og sammenlæg linjernes Beløb og Beløb inkl. moms i Excel, og træk derefter de to summer fra hinanden. Det virker dog kun hvor momsvirksomhedsbogføringsgruppen på hovedet svarer overens med den på linjerne.

I den følgende opsætning er det antaget af momsproduktbogføringsgrupperne har koderne:

 • FRITAGET: Ingen moms. Momspct. = 0.
 • MOMS25: Normal dansk moms. Momspct: = 25
 • AREAL: Arealbaseret delvis dansk moms. Hovedmomspct. = 25, Delmomspct. = X.
 • OMSÆT: Omsætningsbaseret delvis dansk moms. Hovedmomspct. = 25, Delmomspct. = X.
 • (blank): Betyder at der ingen kode/værdi skal stå. Ingen opsætning.

For hver ejendom bør der forekomme 5 opsætninger i momsopsætning:

 1. Opsætning 1: Vil håndtere nogle fejlscenarier og blokere fejl når der skiftes kode på bilag og kladdelinjer. Skal aldrig bruges aktivt af brugere, da momskonti skal være blanke og intet kan bogføres med opsætningen.
  Nøgle: Momsvirk.bogf.gruppe: (Ejendomsnr.), Momsprod.bogf.gruppe: (blank)
  Felter: Beskrivelse: Ugyldig, Momspct.: 0, Momsberegning: Normal moms,
  Salgsmomskonto: (blank), Købsmomskonto: (blank), Moms-id: (blank)
 2. Opsætning 2: Håndtere når der handles med fritaget/nulmoms. Momskonti bør være de samme som ved hovedgruppens opsætning ved FRITAGET.
  Nøgle: Momsvirk.bogf.gruppe: (Ejendomsnr.), Momsprod.bogf.gruppe: FRITAGET
  Felter: Beskrivelse: Fritaget, Momspct.: 0, Momsberegning: Normal moms,
  Salgsmomskonto: (fritaget salgsmomskonto), Købsmomskonto: (fritaget købsmomskonto).
 3. Opsætning 3: Håndtere når der handles med normal dansk moms. Momskonti bør være de samme som ved hovedgruppens opsætning ved MOMS25.
  Nøgle: Momsvirk.bogf.gruppe: (Ejendomsnr.), Momsprod.bogf.gruppe: MOMS25
  Felter: Beskrivelse: 25% moms, Momspct.: 25, Momsberegning: Normal moms,
  Salgsmomskonto: (moms25 salgsmomskonto), Købsmomskonto: (moms25 købsmomskonto).
 4. Opsætning 4: Håndtere når der handles med arealbaseret delvis dansk moms. Momskonti kan være de samme som ved hovedgruppens opsætning ved MOMS25, men andre momskonti kan hjælpe med afstemning.
  Nøgle: Momsvirk.bogf.gruppe: (Ejendomsnr.), Momsprod.bogf.gruppe: AREAL
  Felter: Beskrivelse: Arealbaseret moms, Hovedmomspct.: 25 (trukket fra hovedgrupper), Delmomspct.: (beregnet delmoms baseret på areal, f.eks. 83), Momspct.: (beregnet af systemet), Momsberegning: Normal moms,
  Salgsmomskonto: (salgsarealmomskonto), Købsmomskonto: (købsarealmomskonto).
 5. Opsætning 5: Håndtere når der handles med omsætningsbaseret delvis dansk moms. Momskonti kan være de samme som ved hovedgruppens opsætning ved MOMS25, men andre momskonti kan hjælpe med afstemning.
  Nøgle: Momsvirk.bogf.gruppe: (Ejendomsnr.), Momsprod.bogf.gruppe: OMSÆT
  Felter: Beskrivelse: Omsætningsbaseret moms, Hovedmomspct.: 25 (trukket fra hovedgrupper), Delmomspct.: (beregnet delmoms baseret på omsætning, f.eks. 42), Momspct.: (beregnet af systemet), Momsberegning: Normal moms,
  Salgsmomskonto: (salgsarealmomskonto), Købsmomskonto: (købsarealmomskonto).

Eksempel på momsproduktbøgføringsgrupper

Eksempel på momsvirksomhedsbogføringsgrupper (oprettes automatisk fra ejendomskortet)

Det resulterede momsopsæt

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar