Definition

En metodik til at håndtere mange judiske enheder i et eller flere produktionsregnskaber.

Uddybning

En ejendomsbesidder har 30 ejendomme, der er placeret i 30 selskaber af risko-afgrænsende årsager. Desuden kan det være en fordel skatteteknisk at frasælge selskabet fremfor ejendommen. I Business Central ville en mulig løsning være at oprette 30 regnskaber til formålet. Det betyder imidlertid at der eksempelvis skal laves 30 x opkrævninger. Ved at samle stamdata i et regnskab kan dette undgås. Transaktioner fødes herefter ud i selvstændige klientregnskaber.

Eksempel

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar