Via attributter har du mulighed for at oprette egne datafelter, hvilket øger systemets muligheder for at holde specielle stamdata. Attributter kan defineres på ejendoms-, lejemåls- og lejeniveau.

Attributter finder du i nedenstående afsnit. Søg på “Fællesattributter”

I nedenstående liste finder du en liste over attributter der kan være mere eller mindre relevante i dit scenarie. Mangler du et felt kan du selv tilføje et ved at vælge “Ny”.

Nedenfor ses et eksempel på en attribut der er tildelt både et lejemål og en lejer. Så den kan opsættes begge steder.

Beskrivelse af en attribut.

Navnet angiver betegnelsen for feltet i systemet.

Typen angiver kan have følgende værdier:

  • Indstilling. Dvs. en liste af muligheder. Listen fremkommer ved at vælge “attributværdier”, eksempelvis: “Stor”, “Mellem”, “Lille”
  • Test. Feltet indeholder en tekst, eksempel “Gråbundt dæk”.
  • Heltal. Feltet indeholder et teltal eksempelvis 1,2,3,102.
  • Dato: Feltet indeholder en dato eksempelvis “31-12-2022”.
  • Ja/Nej: Sand eller falsk. “Ja” omregnes til “1” og “Nej” omregnes til 0.
  • Tidspunkt. eksempelvis “18:00”
  • Dato og tidspunkt. eksempelvis 31-12-2022 12:00

Inputtypen kan have følgende værdier:

  • Fri: Fri indtastning, men validering efter inputtypen.
  • Efter dato, dvs. først en dato og så en attributværdi. Det er eksempelvis nyttigt til at registrere ejendomsskatter foprskellige år.
  • Ved bogføring: Værdierne bogføres gennem attributkladden.

Spærret er attributen “spærret” kan der ikke registreres værdier på denne.

Beskrivelse en tekstbeskrivelse af attributtens formål.

Enhed en evt. enhed for attributten

Kræv bilagsnummer ved bogføring Denne relaterer sig til “Efterbogføring” om der kræves bilagsnummer ved bogføring.

Tildeling af en attributværdi.

På ejendommen

På lejemålet

Lejeren

Nedestående eksempel viser processen med at oprette fællesattributter, og dernæst deklarere dem som fælles attributter.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar