Betalingsforsendelser indeholder alle oplysningerne vedrørende ind- og udbetalingerne fra og til debitorer der er håndteret af Nets.
Forsendelserne kan enten downloades manuelt fra Nets portal eller en automatisk handling kan opsættes til at udfører download.

Manuel download af filer samt upload til NAV serveren

Download betalingsfilerne fra Nets (følg Nets guides vedr. deres portal, login, filer osv.) og gem filerne lokalt.
Åben oversigten Filer fra Nets og Tryk på knappen Overflyt… der åbner vinduet Overflyt fil.
Browse frem til de downloaded filer på computeren.
Vælg én af filerne og tryk Åbn.
Efter filen er overflyttet til serveren fremgår den på listen.

Automatisk download af filer til NAV serveren

Åben oversigten Filer fra Nets og Tryk på knappen Download fra Nets.
Efter filerne er download til serveren fremgår de på listen.

Indlæsning af filer

Åben oversigten Filer fra Nets og vælg en fil fra listen der skal indlæses.
Tryk på knappen Indlæs hvorefter filen forsvinder fra oversigten.
Hvis en fejl forekom under indlæsningen, forbliver filen i oversigten, den markeres som fejlet og fejlen kan ses i feltet Fejlbesked.

Bogføring af betalinger

Åben oversigten Betalingsforsendelser, vælg en forsendelse og tryk på knappen Rediger.
Kontrollér oplysningerne fra Nets, heriblandt gennemført, afvist og annulleret automatiske betalinger og indbetalingskort, under fanen Kontrol.
Under fanen Sektioner kan de gennerelle oplysninger fra de enkelte sektioner i forsendelsen gennemgås.
Tryk på knappen Vis bogføring for at teste bogføringen og se påvirkningen af betalingerne.
Tryk på knappen Bogfør forsendelse og tryk Ja ved bekræftelsen for at bogføre alle betalingerne.

En accepteret indbetaling af en faktura bogføres som en betaling i systemet og fakturaen udlignes med betalingen.
Det samme er gældende for en udbetaling til en kreditnota, dog bogføres den som en refusion.
En tilbagetrukket indbetaling/afvist udbetalingen annullerer udligningen fra en tidligere betalingsforsendelser, og debitorposten fra den tidligere betalingsforsendelse udlignes med en modsat debitorpost, hvorefter det oprindelige beløb er skyldigt.
Alle bogføringer sker med bilagsnummeret fra hovedet på betalingsforsendelsen.

En relation imellem betalingsforsendelsen og debitorposten kan findes ved at åbne betalingsforsendelsen og trykke på knappen Handlinger—>Vis betalingsposter.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar