Nøgletal er en kalkuleret værdi på baggrund af en formel. Det er af stor værdi at kunne beregne eksempelvis tomgangsprocenter, boligprocenter osv. løbende og vise disse værdier inde i løsningen, fremfor via et eksternt BI-Værktøj. Nøgletal er relativt simple kalkulationer,

Du finder nøgletal her:

For hvert nøgletal skal der: a) Defineres hvordan det kalkuleres og b) hvordan det bruges. Et nøgletal kan være relativt komplekst, som eksempelvis kalkulationen af belægningsprocenten.

Eksempel a) – Definition af M2_BEBOELSE
- et nøgletal der summerer hvor stort et BBR areal der tilhører lejemål af typen “Beboelse” inden for en given ejendom.

Kalkulationsdelen

Anvendelsesdelen

Eksempel b) – Definition af M2_ERHVERV
- et nøgletal der summerer hvor stort et BBR areal der tilhører lejemål af typen “Erhverv” inden for en given ejendom.

Kalkulationsdelen

Anvendelsesdelen

Som nævnt er belægningsprocenten et eksempel på et kompleks nøgletal. Vi gennemgår nøgletallet i nedenstående.

Eksempel c) – Definition af BELÆG-PCT
- Hvor stor en del af tiden har et lejemål været lejet ud siden det blev taget i brug. For at kunne kalkulere det, er det nødvendigt at se bort fra dage før lejemålet er blevet taget i brug og antal af dage fremme i tiden. Belægningsprocenten = (Antal dage udlejet) / (Antal data lejemålet har været i brug) * 100.

Kalkulationsdelen

Anvendelsesdelen

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar