Forbrugspartnere anvender et løbenummer til at lave periodeinddeling. Løbenummeret kaldes i modulet Lejemålsperiodenummeret. Dynamics Property har lejere og tomgangsperioder i 2 tabeller, og nummereringen spænder over begge over gengiver et sekvens-/løbenummer for en aktivitetsperiode – dvs. enten en tomgangs- eller en lejeperiode. For kunne indgå i forbrugsregnskabet, skal lejeren og/eller tomgangsperioden derfor have fået tildelt et lejemålsperiodeløbenummer. Forbrugsmodulet indeholder funktionalitet hertil.

Lejemålsperiodenummeret kan forefindes på lejemålsperiodeposten.

Oprettelsen af lejemålsperiodeposter, er en forudsætning for at der kan udarbejdet et forbrugsregnskab via systemet.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar