Nedenfor angives liste over forhold, der må være på plads før der kan læses et forbrugsregnskab til Techem. Udveksling til Techem sker ved at der udlæses en fil med lejere og acontobeløb. Denne sendes til Techem. Retur modtagets der pr. mail en ‘forbrugsafregning’. Denne indlæses og knyttes forbrugsregnskabet. Værdierne overføres. mange gange vil afregningen blive gjort tilgængelig via Techems afregningsportal til lejerne, hvilket er langt det letteste. Derfor er en mailadresse på lejeren obligatorisk når lejerlisten udlæses.

Techem accepterer kun heltalsværdier for ejendomsnummer, lejemålsnummer og lejemålsperiodenummer. Derfor skal der oprettes attributter til at håndtere disse.

Forbrugsopsætningen:

 • Der skal være defineret en attribut til at holde ejendomsnummeret og denne skal være angivet i forbrugsopsætningen
 • Der skal være defineret en attribut til at holde lejemålsnummeret og denne skal være angivet i forbrugsopsætningen
 • Codeunit til eksport af lejerliste ‘6207860’.

Forbrugspartneren:

 • Der skal være oprettet en forbrugspartner Techem.
 • Codeunit til eksport af lejerliste ‘6207860’.
 • Codeunit til import af forbrugsafregning ‘6207861’.
 • Kryds i checksum afregningsbeløb.
 • Afregningsleverence er ‘Mellemværende’.
 • Ejendomsforbrugsidentifikation
 • Ejendomsnummeret skal være numerisk hos Techem, derfor er det nødvendigt at anvende en attributten defineret i forbrugsopsætningen.
 • Lejemålsnummeret skal være numerisk hos Techem, derfor er det nødvendigt at anvende en attributten defineret i forbrugsopsætningen.

Forbrugsanlægget

 • Forbrugspartneren angives på anlægget, i.e. ’Techem’
 • Skal være aktiveret
 • Feltet ”Ekstern virksomhedsreference” skal være udfyldt (1-4 karakterer)
 • Feltet ”Forbrugspartnerens anlægsreference” skal være udfyldt. Skal være præcis 9 karakterer! Eksempel ‘050012345’. ’0500’ angiver at landet er Danmark. ’12345’ er ejendomsnummeret hos Techem.

Forbrugstyper på anlæg:

 • Feltet ”Partner forbrugsnavn”. (vil blive overført til forbrugsregnskabet)
 • Feltet ”Partner typeId”. (vil blive overført til forbrugsregnskabet)

Forbrugsregnskabet:

 • Feltet ”ejendomsnr.” skal være udfyldt. Må være 1-6 karakterer. Ejendomsnummeret SKAL være nummerisk. Dvs. der ofte defineres en attribut hertil, hvilket kræver at det på forbrugspartneren defineres at det er denne der finder anvendelse.
 • Feltet ”Partner Forbrugstype” skal være udfyldt. Må maksimalt være på 30 karakterer.
 • Feltet ”Partner typeid” (kommer fra tilsvarende felt på forbrugstyper på anlæg), indgår som en del af filnavnet,i lejerlisten der dannes. Derfor ikke defineret længde. Skal være ganske kort. Eksempler: e (=El), k=(Koldt vand) og v (=Varme).
 • Feltet ”Samlet forbrug på ejendommen” skal være udfyldt (ingen validering), regnes med positivt fortegn for udgift eksempelvis: ‘30.000’.
 • I den fremsendte fil som defineret af Techem, medtages datoen for afregningens modtagelse fra forsyningsværk ikke, hvorfor dette må skrives i mailen der sendes til Techem og forbrugsregnskabet er vedhæftet.

Ejendommen:

 • Adressefelt skal være udfyldt. Maksimalt 30 karakterer.
 • Postnummerfelt skal være udfyldt. Nøjagtig 4 karakterer, eksempelvis 6700.
 • Der skal være angivet en attributværdi for ejendomsnummeret i forbrugsregnskabet som er numerisk heltalsværdi – UDEN foranstillede nummer. Dvs. angiv eksempelvis værdien ‘100’.

Lejemål:

 • Lejemålsid må maksimalt være på 6 karakterer. lejemålsnummeret længere end dette, må der defineres en attribut hertil, hvilket kræver at det på forbrugspartneren defineres, at det er denne der finder anvendelse.
 • Adressefeltet må maksimalt indeholde en længde på 50 karakterer
 • Postnummer skal være på 4 karakterer. Brug evt. foranstillede 0’er
 • Der skal være angivet en attributværdi for lejemåletnummeret i forbrugsregnskabet som er numerisk heltalsværdi – UDEN foranstillede nummer. Dvs. angiv eksempelvis værdien ‘1’. Lejemålsnummeret kan regnes vilkårligt men en mulighed er at regne pr. ejendom.

Lejer

 • Skal indeholde en valid e-mailadresse.
 • Navn må ikke overstige 50 karakterer. Det er kun feltet navn der udlæses. ’Navn 2’ på lejerkortet anvendes ikke

Lejemålsperiode Id:

 • Skal være en heltalsværdi og må ikke overstige ’999’.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar