Formål

Import af en forbrugsafregning medfører at brugeren ikke behøver indtaste værdierne manuelt i forbrugsregnskabet. De kan importeres enten via filer eller på anden måde. Hvordan dette sker i praksis afhænger af koden implementeret i den Codeunit der er angivet på Forbrugspartneren, der hedder “Codeunit til import af forbrugsafregning”.

Hvordan

Start med at oprette forbrugsafregningen. Gør følgende:

 • Naviger til: Afdelinger—>Ejendomsadministration —> Forbrugsregnskaber
 • Vælg “Importer Forbrugsafregning”
 • Angiv rette forbrugspartner

koden på angivne forbrugspartner udvirkes og et forbrugsimportafregningsnummer på den nyoprettede forbrugsafregning meddeles.

Før værdierne kan sendes til forbrugsregnskabet, skal den importerede forbrugsafregning “frigives”. I forbindelse med “frigivelse” af en forbrugsimport tjekkes for følgende:

 • At den importerede forbrugsafregning er tilknyttet en åben forbrugsafregning
 • Om muligt, hvorvidt forbrugstyperne passer sammen.
 • Importen må ikke på på tværs af flere ejendomme
 • Forbrugspartneres anlægsnummer skal stemme med importens værdi for forbrugspartnerens anlægsnummer
 • Om muligt tjekkes om summen af linjer passer med en overordnet tjeksum. Det forudsætter dog at en sådan tjeksum modtages fra forbrugspartneren.
 • Antallet af importlinjer i den importerede forbrugsafregning passer med antal linjer i forbrugsregnskabet som værdierne agtes overført.
 • At alle linjer er påført et valid lejemålsnr. og et lejemålsperiode ID >0.

Nedenstående gennemgang viser hvorledes en ekstern forbrugsafregning kan importeres og overføres til et forbrugsregnskab.

 • Sæt Status på forbrugsregnskabet til “Åben”
 • Gå til feltet “Forbrugsimport afregningsnr.”
 • Lav opslag og vælg rette forbrugsimport. Bemærk at ejendomsnummeret skal være sat i forbrugsimporthovedet og forbrugsimporten skal have status “Frigivet” før den kan vælges.
 • I forbrugsregnskabet vælges “Overføres værdier fra Import”
 • Når forbrugsafregningens oplysninger er kopieret til regnskabet, spørges om forbrugsimporten ønskes lukket.
 • Alt efter, hvorvidt forbrugsafregningsimporten benytter “Mellemværende” eller “Forbrugsbeløb” opdateres forbrugsregnskabets værdier. (Benyttes “Mellemværende regnes der “baglæns” forstået på den måde at formlen: “Indbetalt Aconto – Forbrug = Mellemværende”, der omskrives til: “Forbrug = Aconto – Mellemværende”. Således det uanset metode altid er forbrugsfeltet der opdateres.)

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar