“Processer” indeholder opsætninger, der er relateret til afvikling af kæder af logik.

A. “Vis advarsel på ejendomsopkrævning” optræder der advarsler på ved oprettelse af underliggende salgsfakturaer og/eller salgskredkitnotaer ved oprettelsen af disse ud fra ejendomsopkrævningen vises disse. Standard værdien er “Nej”.

B. “Advar hvis bilagsdato mangler” angiver om der skal vises en advarsel, hvis brugeren mangler at angive en bestemt bilagsdato i opkrævningsprocessen. Gøres dette ikke vil bilagsdatoen være dagsdato. Nogle gange kan det være nødvendigt at have en praksis med at angive en specifik bilagsdato.

C. “Advar hvis forfaldsdato mangler” angiver om der skal vises en advarsel, hvis brugeren mangler at angive en bestemt forfaldsdato i opkrævningsprocessen. Gøres dette ikke vil bilagsdatoen blive kalkuleret på baggrund af bilagsdato + forfaldsdato på “lejerdebitoren”. Nogle gange kan det være nødvendigt at have en praksis med at angive en specifik forfaldsdato, eksempelvis i forbindelse med opkrævningsservice. Standard værdien er “Nej”.

D. “Maks en regulering per lejemål” angiver hvorvidt der må dannes flere reguleringer til samme lejemål. Det er nogle gange nødvendigt, men der er også en risiko for at bogføre reguleringer i den forkerte rækkefølge med et større manuelt rettelsesarbejde tilfølge.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar