Ydelseslinjen er der hvor brugeren definere opkrævningen på lejemål og lejerniveau. Nedenstående figur gengiver i simplificeret form ydelseslinjens funktion.

Det typiske forløb er at brugeren indtaster et beløb på ydelseslinjen, når startdatoen er indgivet oprettes et beløb i baggrunden. I kombination med “betingelser” og “Kalenderkoden” dannes der rater, når der trykkes på “synkroniser rater”,

I løsningen fremtræder ydelseslinjen som følger:

Felterne på ydelseslinjen:

Ejer: Hvem ejer ydelseslinjen. Er det lejemålet eller lejeren?
Låst: Ydelseslinjen kan ikke rettes, da der er dannet rater.
Ydelsestypenr.: Hvad der der opkræves.
Beskrivelse: Teksten, der skal på fakturaen. Bemærk det er muligt at definere et en præsentationstype på ydelsestypen, såfremt flere linjer skal lægges sammen overfor lejeren. Det er eksempelvis typisk tilfældet med den del af lejen der vedrører “skatter og afgifter”.
Betingelser: Skal ydelseslinjen blot altid være kørende, engangs eller 3 rater.
Kalenderkoden: Skal der opkræves kvartalsvis eller månedsvis. “Årligt” eller “Aldrig” (typisk ved bankgarantier) er også muligheder. “Engangs” anvendes typisk for beløb der opkræves engang. Ved Betingelseskoden “Engangs” er denne blank.
Startdato: Pr. hvilken dato, ydelseslinjen skal starte med at være aktiv.
Årligt beløb: Hvad er opkrævningen på et kalenderår.
Terminsbeløb: Årligt beløb omregnet per opkrævning. Det sker ved at dividere det årlige beløb med opsættet bag kalenderkoden.
Slutdato: Pr. hvilken dato, ydelseslinjen skal ophører med at være aktiv.
Foregående opkrævningsdato: Datoen for hvornår ydelseslinjen gangen tidligere er indgået i opkrævningskørsel..
Næste opkrævningsdato: Datoen for hvornår ydelseslinjen næste gang indgår i en opkrævningskørsel..
Næste opkrævningsbeløb: Beløbet der ligger til opkrævning ved næste opkrævningskørsel. Disse bestemmes ud fra raterne.

Nedenstående billede viser opkrævningslinjer på lejemålsniveau:

Nedenstående billede viser opkrævningslinjer på lejerniveau:

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar