Definition

En flyttemeddelelse er en orientering til en forbrugspartner om, at der sker en til- og/eller en fraflytning.

Når der indgås et lejemål med en ny lejer, er der ofte flere måneder før lejeren rent faktisk flytter ind i lejemålet. Datoer kan således ofte ændre sig flere gang undervejs, Måske afhængig af en kommende lejers mulighed for at flytte ind tiligere end oprindeligt planlagt.
Når en dato ændrer sig, viser ændringen sig som en ”meddelelseskandidat”. Det er op til ejendomsadministratoren at afgøre, hvornår denne sendes til forbrugspartneren.

Krav

En lejer skal være tildelt et “lejemålsperiodeID”, før der kan laves flyttemeddelelser. Dette sker ved at “køre lejemålsperiodeforslagskørslen” under forbrugsregnskaber. Denne kørsel bør afvikles jævnligt, så der ikke er lejere der mangler et lejemålsperiodeID.

Hvordan flyttemeddelelser opstår

Når en lejeroprettes, eller der indgives en ny værdi på lejerkortet i felterne “startdato”, “ophørsdato” er lejeren en “Flyttemeddelelseskandidat”. I billedet vil du kunne se en oversigt over ændringerne. Du kan herefter tage stilling til, hvorvidt der skal oprettes en flyttemeddelelse.

Processen

I procesafsnittet kan du se, hvorledes flyttemeddelelser dannes og sendes ved at klikke her.

Tjeklister

Du har mulighed for at på den enkelte lejers ind-/fraflytningstjekliste at få registreret at flyttemeddelelsen er afsendt. Det sker på lejerniveauet. Det kræver at:

  • Handlingsparametre er angivet i tjeklisteskabelonens relevante trin, der anvendes til at registrere til- eller fraflytninger (skal være tildelt inden tjeklisten dannes)
  • Handlingsparametre er angivet i forbrugsopsætningen
  • Funktionaliteten er aktiveret via forbrugsopsætningen

Handlingsparametrene er valgfri og er tekst. Disse kunne kaldes henholdsvis “acIndflytning” eller “acfraflytning”. En meddelelse kan opdatere en af disse. Er der derfor tale om at en meddelelse skal holde information om både en til- OG en fraflytning, er det nødvendigt at markere det i tjeklisterne. Bemærk opfølgning er påkrævet, da en mail kan være havnet et spamfilter eller andet.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar