Definition

Et forbrugsregnskab defineres som en opgørelse af indbetalte a conto-beløb fratrukket fordelingen af udgifter mellem en ejendoms lejere, hvilket afstedkommer et mellemværende. Dette enten i form af en efterbetaling eller en tilbagebetaling. Fordelingen omfatter evt. tomgangsperioder, hvor udlejer afholder udgiften for perioden.

“Forbrugsregnskabsbegrebet” som anvendt her dækker også over “fordelingsregnskaber”, da dette blot er udtryk for at organisationen har en ekstra opgave, nemlig at organisationen har opgaven med at udføre fordelingen. Derfor opereres ligeldes med termen “fordelingsansvar”. Nedenfor kan ses input og output i forbindelse med forbrugsregnskabet.

Grønne kasser angiver input, hvor fordelingsansvaret er såvel “Forbrugspartner” som “Internt”. Blå kasser relaterer sig alene til, hvor fordelingsansvaret er “Internt”. Rødekasser er er output. Grå kasse, er en arbejdsgang der skal foregå manuelt.

Oprette et forbrugsregnskab.

Et forbrugsregnskab oprettes ved at gøre følgende:

  • Fra Rollecentret vælg : Proces -> Forbrugsregnskaber
    Vælg
  • Klikke på “ny” og udfylde relevante felter.
  • Når kortet er åbent skal der dannes forbrugsregnskabslinjer, hvilket gøres ved at trykke på knappen opret afregningslinjer.

Der eksisterer en mere udførlig gennemgang af processen under: Demo oprette forbrugsregnskab

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar