Tilpassede rapportlayouts

Når du skal bruge et andet indhold end det indbyggede layout har skal du bruge “tilpassede rapportlayout” til formålet. Da de leverede standard rapporter indeholder en beskrivelse af hvordan selve rapporten virker vil opsætningsarbejdet typisk starte her.

Du finder tilpassede rapportlayouts her:

når du klikker på “Tilpassede rapportlayouts” fremkommer nedenstående:

Du får brug for et rapportnummer som noget af det første. Numrene på de medleverede datasæt kan findes her.

Bemærk når man opretter et tilpasset rapport layout er der ikke taget stilling til hvilken kontekst denne skal kaldes fra. Dette gøres i de efterfølgende opsætninger.

Hvordan du arbejder med brevlayoutset kan du se her.

Oprette en brevsamling under ejendommen

Følgende felter er obligatoriske at udfylde i forbindelse med det tilpassede rapportlayout, se nedenstående:

  • Konteksten: Her bestemmes det hvorfra rapporten (evt. tilpassede layout) vil være synlig.
  • Rapport ID’et, hvilken rapport der skal gøres.
  • Evt. Den tilpassede rapportkode, hvilet tilpasset layout der skal køres, når brugen vælger rapporten..Anføres den tilpassede rapportkode ikke køres den indbyggede rapport.

.
h2. Den frigjorte brevopsætning

Breve til klienter og til kontakter befinder sig ikke under ejendommen i Dynamic Property’s hierarki, og derfor skal en særskilt opsætning anvendes til at præcisere konteksten for disse. Dette gøres i den frigjorte brevopsætning.

Følgende felter er obligatoriske at udfylde i forbindelse med det tilpassede rapportlayout, se nedenstående:

  • Konteksten: Her bestemmes det hvorfra rapporten (evt. tilpassede layout) vil være synlig.
  • Rapport ID’et, hvilken rapport der skal gøres.
  • Evt. Den tilpassede rapportkode, dvs. hvilket tilpasset layout der skal køres, når brugen vælger rapporten..Anføres den tilpassede rapportkode ikke køres den indbyggede rapport.

Den supplerende brevopsætning

Vi datasæt udtrækker værdier bygget på attributter og andre opsætninger. Pt. er der specielt tale om datasættet hørende lejeren til, dvs. “6207338 Tenant DP-STD 01 (DAN)”. Eksempelvis indeholder datasættet en oplysning om antal rum i lejemålet. Dette betinger at attributten, der anvendes til at holde værdien, specificeres i opsætningen.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar