Indledning

I eksemplet, har administrator anvendt et lejebeløb. Administrator ønsker nu at udskille den del der udgør skatter og afgifter og at kunne regulere disse særskilt. Udlejer ønsker at beløbet skal fremtræde som en linje med “leje” overfor “lejer”.

Vi gennemgår i eksemplet et konkret eksempel. Øvelsen bør naturligvis gennemføres for samtlige lejemål.

Regneeksempel:

Betragt nedenstående:

Lejen er til at starte med samlet i et beløb, men adskilles i en budgetlejedel og en skatter og afgiftsdel. Begge er leje.

Opret Attribut på ejendommen

Opret Attributværdi

Opret en ny Reguleringsmetode

Opret ny ydelsestype

Bemærk præsentationslaget leje, der lader lejen fremtræde som en sum overfor lejer.

Lejemålskortet

Slet evt. først ikke opkrævede rater

Flyt ydelser over på ny ydelsestype

Beløbet fratrækkes lejen og lægges over på den nye ydelsestype. Bemærk at de opkræves på samme dato.

Opret reguleringslinjer

Lejerkortet

Deposita og forudbetalt leje, tilhører lejeren, hvorfor disse og tilhørende reguleringslinjer anføres på dette niveau.

Opret deposita og forudbetalt leje linjer

I eksemplet har udlejer fremsendt en lejekontrakt til lejerne, der har overført beløbet til udlejer/administratorsbankkonto. Herefter blev lejeforholdet indgået og registreringen af indbetalingen skete via en “Lejerfinanskladde”. Ydelseslinjerne “Depositum” og “Forudbetalt leje var derfor ikke oprettet i forvejen”.

Opret reguleringslinjer

Sæt attributter mdr. forudbetalt leje og depositum

h3.Tjek at deposum og evt. forudbetalt leje er bogført korrekt.

Test regultatet

En god ide er første gang at foretage reguleringen på et konkret lejemål. Bemærk filtret her sættes på lejemålet.

Bogfør reguleringsbilaget. Dernæst synkroniser raterne, og tjek opkrævningsplanen der hører lejemålet til.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar