Via “forbrugstypen” præciseres, hvilken slags forbrugsregnskab der er tale om. Eksempler herpå, er “Snerydning”, “Fællesudgifter”, “Vand”, “Varme” og “El”.

Til hver forbrugstype er tilknyttet konteringsoplysninger. Skal 2 vandregnskaber derfor konteres forskelligt kan det være nødvendigt med 2 regnskabstyper – eksempelvis “Vand01” og “Vand02”.

Tl et forbrugsanlæg defineres hvilke forbrugstyper er relevante. Til hvor forbrugstype angives, hvilke lejemål der deltager i det pågældende regnskab.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar