Fanen generelt indeholder overordnede opsætninger.

A. “Den primære sprogkode” angiver applikationens hovedsprog. I eksemplet ovenfor står “DAN” for dansk. Når der defineres attributter og tekster i systemet er det muligt at definere disse for flere sprogkoder, der finder anvendelse ud fra beboerens/lejerens, kontaktens debitorens eller kreditorens sprogkode.

B. “Opdater klientens virksomhedsoplysninger”. Denne opsætning er knyttet til forretningsstyring. Er værdien sat til automatisk og er klienten forbundet med et klientregnskab, vil klientregnskabets virksomhedsoplysningen blive opdateret. Mulige indstillinger: Nej, Spørg eller Automatisk,

C. “Tillad brugen af Administreret Session”. Denne opsætning er knyttet til forretningsstyring. Er værdien slået til opretter systemet automatisk data i klientregnskaber. der bogføres automatisk i klient regnskaber. Af performancemæssige hensyn er denne som standard til falsk.

D. “Tillad omdøbning af masterdata”. Hvorvidt det er tilladt at omdøbe ejendomsstamdata – klient, ejendom og lejer. Standard værdien er ‘Nej’. Hierarkiet klient, ejendom, lejemål og lejer er meget stringent og komplekst. Normalt vil Business Central omdøbe en primærnøgle opdateres ændringen hele vejen igennem systemet. Det vil ikke være tilfældet her, da der er en forbindelse mellem nøgle, dimension og dimensionsværdi.

E. “Auto-opdater lejerens lejeforholdsstatus”. Lejeforholdsstatus kalkuleres løbende på baggrund af lejemålets startdata, ophørsdato og dagsdato. Når denne facilitet er aktiveret vil lejerens lejeforholdsstatus altid være opdateret. Standardværdien er at denne er denne er sand, attså er aktiveret.

F. “Overskriv håndteringen af dimensionssætredigeringen”. Når denne er er aktiveret (standard) forhindrer Dynamics Property at dimensioner som anvendes af løsningen ikke kan overskrives af brugeren. ???

G. “Tjek dimensionslogik”. Hvis der oprettes en dimensionsværdi hvor til der ikke er tilknyttet en klient, ejendom, lejemål eller lejer gives – hvis denne er aktiveret – en advarsel. Er der fejl i hierakiet klient -> Ejendom -> Lejemål -> Lejer givet ligeledes en advarsel.

H. “Lås lejeradressefelter”. I lejeperioden, er lejers adresse da lejemålets adresse,

I. “Standard forsendelsesadresse for lejer “. Skal der oprettes en default forsendelsesadresse for lejeren, eller skal denne indgives manuelt hver gang.

J. “Obligatorisk lejermail”. Er denne værdi sat udføres der tjek på om lejerkortet er tildelt en e-mailadresse. Mangler lejerkortet en e-mailadresse kommer der fejlmeddelelse. Standard værdien er “Nej”.

k. “Standard lejerdebitorskabelon”. Oprettes der en

L. “Standard tomgangsdebitornummer”. Ved bogføring af tomgang anvender opkrævninger denne debitor til bogføring af tomgang.Standard værdien er “TOMGANG”.

M. “Standard tomgangslejeforholdstype”. Ved bogføring af tomgang anvender opkrævninger (tomgangs-) lejeforholdstype. Standard værdien er “TOMGANG”.

N.: Standard reguleringslayout. Der kan opsættes et standard reguleringslayout, der finder anvendelse i forbindelse lejereguleringer. Layoutet kan efterfølgende overstyres målrettet den konkrete reguleringsmetode. Ved at angive en værdi her er det muligt at få en mere generaliseret visning af reguleringen. Der vil efterfølgende skulle defineres et konkret reguleringstypekortet, der overstyrer denne værdi.

O.: Forretningsrelationskode for lejerkontakt. Der kan opsættes et standard reguleringslayout, der finder anvendelse i forbindelse lejereguleringer. Layoutet kan efterfølgende overstyres målrettet den konkrete reguleringsmetode. Ved at angive en værdi her er det muligt at få en mere generaliseret visning af reguleringen. Der vil efterfølgende skulle defineres et konkret reguleringstypekortet, der overstyrer denne værdi.

P.: Udgående lejerformular. Definerer hvor langt der kigges fremad i bevægelsesoversigten fra dags dato for lejere der er ved at fraflytte. Standard dataformular fra Business Central kan anvendes.

Q.: Udgående lejerformular. Definerer hvor langt der kigges fremad i bevægelsesoversigten fra dags dato for lejere der er ved at flytte ind. Standard dataformular fra Business Central kan anvendes.

R.: Netop udflyttet lejerformular. Definerer hvor langt der kigges fremad i bevægelsesoversigten fra dags dato for lejere der er flyttet ind. Standard dataformular fra Business Central kan anvendes. Ideen er at der typisk skal ske en række handlinger efter lejerne har forladt boligen, sørge for at flytterapport etc. er fremsent osv. Derfor vil der ofte være brug på fokus på disse, hvorfor de kan medtages i bevægelsesoversigten. Perioden fastlægges her.

S.: Netop inflyttet lejerformular. Definerer hvor langt der kigges fremad i bevægelsesoversigten fra dags dato for lejere er ved flyttet ind. Standard dataformular fra Business Central kan anvendes. Ideen er at der typisk skal ske en række handlinger efter lejerne har taget boligen i brug. Det kan være mangler der skal udbedres etc. Derfor vil der ofte være brug på fokus på disse, hvorfor de kan medtages i bevægelsesoversigten. Perioden fastlægges her.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar