Definition

Kontrahenten, der har indgår en aftale om at kunne disponere over et lejemål over et tidsinterval.

Lejer 2 personer et lejemål sammen er begge at opfatte som Kontrahenten.

Oprettelse af et lejeren

Benyttes rollecentret “Ejendomsadministrator”, vil lejeren være tilgængelige herfra. Ellers vælg følgende:

  • Afdelinger —> Ejendomsadministration —> Ejendomsadministration —> Lejer
  • Klik på opret ny
  • Stå i nummerfeltet og tryk enter, hvorefter lejeren tildeles et nummer.
  • Udfyld lejeren med relevante værdier.

“Nummer 2” feltet er et valgfrit nummer, brugeren kan vælge at tildele lejeren. Herved kan lejeren nummereres efter en logik som ejendomsadministratoren måtte vælge. Tildeles ejendommen eksempelvis “01”. Kunne lejemålene hørende til ejendommen kunne “Nummer2”-feltet eksempelvis tildeles numrene: “01-01, 01-02, 01-03, 01-04 … 01-25. Ved at udvide brugen af nummer 2 feltet fra ejendommen og lejemålet til lejerkortet, har brugeren mulighed for at indikerer lejerens sekvens på et lejemål.

Eksempel: Gives ejendommen “E0001” værdien “01” i Nummer2 feltet af brugeren. Gives lejemål nr. L0001, værdien 01 i nummer 2 feltet, kunne Id’et på den første lejer være “01-01-01”. På den næste lejer på lejemålet angives således “01-01-02” i Nummer2 feltet. Fordelen er at på listebilleder vil sekvensen herefter fremgå. Dette giver nogle behændige filtreringsmuligheder.

Du kan se et eksempel på hvorledes en lejer oprettes her.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar