Opsætning ‘påkravsprocessen kan findes her:

Afdelinger —> Påkrav:

Emnet påkrav findes og der navigeres hertil:

Grundopsætningen, der er fælles på tværs af alle påkravstyper.

Påkravstyperne er et centralt element i opsætningen.

Tryk “Rediger” for at redigere påkravstypen:

Påkravstypen for lejemålet, er vigtig, idet til typen relaterede data, både bestemmer skrivelse, gebyrer og proces. :

På påkravstypen kan der defineres et vilkårligt antal niveauer.

Rapport nummereret til hvert niveau refererer til den lejerskrivelse, der skal dannes ud fra lejeren. De angivne numre er standard rapporterne leveret med løsningen som standard til boliglejemål.

Til erhvervslejemål ser oversigten således ud:

Bemærk at rapportnummeret for hvert niveau adskiller, skal fra boligens. Dette da skrivelserne der produceres er forskellige.

Niveaet angiver sekvensen i restanceprocessen, ‘Navn’ er kaldenavnet. Rapportnummer er skrivelsen der skal udvirkes når niveauet gennemløbes og “kalkulation” angiver hvordan gebyret for niveauet skal beregnes. Muligheder for kalkulation er “Beløb” (et fast beløb pr. en given dato, vil typisk blive brugt i forbindelse med Bolig), og “Procent over basis”, der kan anvendes til erhverv, eksempelvis Påkravsgebyr + 2% over 1.000 kr.

Satserne kan gives under påkravsgebyrsatser, der er tilknyttet de aktuelle påkravsniveau:

og satserne til niveauet vises

eller for erhverv:

Herefter skal påkravstypen tildeles på lejemålstypen, jf. nedenstående:

Sidste punkt er at gennemløbe ydelsestyperne for at sikre sig relevante ydelser er markeret som “Pengepligtige”;

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar