Datasættet

Det underliggende datasæt befinder sig rapporterne til følgende:

  • 6207849 Tenant Reminder Living (DK)
  • 6207850 Late Notice Living (DK)
  • 6207851 Contract Termin. Living (DK)
  • 6207852 Bailiff Note Living (DK)
  • 6207855 Tenancy Reminder Bus. (DK)
  • 6207856 Contract Termin. Bus. (DK)
  • 6207857 Bailiff Note Bus. (DK)
  • 6207858 Late Notice Bus (DK)

Datasættet i alle disse er ens for alle. Bemærk ændres datasættet i en af rapporterne bør det overvejes ligeledes at rette øvrige således at dette forhold bibeholdes.

“Living” angiver at rapporten er beregnet til boliglejemål, og “Bus.” angiver at rapporten er beregnet til erhvervslejemål.

Word

Før datasættet er tilgængelig skal udvikler-tab være vist i Word. Den vil være skjult som standard. En vejleding til brug af Words standard brevfletning til Word kan findes flere steder på nettet, eksempelvis her.

(Der er et utal af alternativer tilgængelige).

Datafelter

Navne skrives på engelsk, idet det er disse der kan ses i Word.

Niveau Navn Beskrivelse
Late_Note_Header Påkravshovedet Topniveau. Data befinder sig herunder
Address_LateNoteHeader Adressen fra lejemålet trækkes ved dannelsen over på påkravet. “Address_Tenancy” har samme funktion. Det bør overvejes at anvende denne, jf. standardskrivelserne.
Address_Tenancy Lejemålets adresse om angivet på lejemålskortet. Anvendes i standard skrivelser.
Address_Tenancy 2 Lejemålets adresse om angivet på lejemålskortet.
AmountExclVATExclRate_LateNoteHeader Summen af påkravslinjer uden påkravsbegyr og uden moms.
AmountInclVATExclRate_LateNoteHeader Summen af påkravslinjer uden påkravsbegyr og med moms.
AmountInclVATInclRate_LateNoteHeader Summen af påkravslinjer med påkravsbegyr og med moms.
AmountVATAmount_LateNoteHeader Moms af påkravslinjernes specifikation. Beregnes som summen af disses momsbeløb. Bemærk der regnes ikke moms af påkravsgebyr mv. Beløbet returneres som en tekst. Er beløbet “0,00” returneres en tom streng – dvs. “”, således at feltet kan indgå og skjules i påkrav til lejere, der ikke indeholder moms. Ved at følge denne teknik kan logik kan opstillingerne i påkravet til lejere og erhvervslejemål holdes ens. hivlket minimerer vedligeholdelsesarbejdet.
BaseLineAmountVATCalc_LateNoteHeader I erhvervspåkrav benyttes regnemetoden “procent over basis” til at beregne påkravsgebyret. Påkravsgebyr = (Beløb -basisbeløb)*X% + Påkravssats. Feltet er “basisbeløbet i dette regnestykke. Har kun relevans i forbindelse med på krav til erhverv.
CkecklistNo_LateNoteHeader Nummeret på tjekisten der evt. er tilknyttet Påkravet. Feltet benyttes ikke pt.
City_Tenancy Bynavnet på lejemålet. Anvendes i standard skrivelserne.
ClientInformation Feltet angiver som “Sand” eller “Falsk” værdi om afsender informationerne kommer fra klientkortet. Alternativer er virksomhedsoplysningerne.
CustNo_LateNoteHeader Debitornr. som angivet på påkravet. Trækkes fra lejerkortet.
DocumentDate_LateNoteHeader Bilagsdatoen som angivet på påkravet. Bilagsdatoen er brugerstyret. Resultatet er ikke formattet. Se DocumentDateTxt i stedet.
DocumentDateTxt Bilagsdatoen som angivet på påkravet. Bilagsdatoen er brugerstyret. Resultatet er ikke DD.MM.YYY.
DocumentNoteExt_LateNoteHeader Dette felt angiver Bilagsnummeret, men med niveauangivelse. PK0001023-01. Dette felt er således en udvidelse af feltet No_LateNoteHeader, der “blot” giver “PK0001023”
DueDate_LateNoteHeader Er den ikke formaterede forfaldsdato
DueDatetxt Er den formaterede forfaldsdato i DD.MM.YYYY
LastDocumentDate_LateNoteHeader I breve refereres der ofte til datoen på en foregående brev. Dette felt tjener det formål, at kunne give en sådan reference.
LateNotePeriod_LateNoteHeader En test der angiver perioden restancen dækker. Perioden er udledt af påkravslinje specifikationernes “Periode Startdato” til “Periode Slutdato” et eksempel kunne være “01.01.2021 til 31.03.2021”. Bemærk resultatet er således en sammenhængende formateret tekst inklusive ordet “til”.
LateNoticeLevel_LateNoteHeader Niveau som pråkravet befinder sig på.
LateNoticeLevelName_LateNoteHeader Navnet på niveauet som påkravet befinder sig på.
Name_Tenant Lejers navn som angivet på lejerkortet,
NiceFormula_LateNoteHeader gengiver for rate “X kr.” og for regnemetoden “Procent over basis” eksempelvis teksten “157 kr. med tillæg af 2% af det skyldige beløb ud over 1.000”, beløb tages fra påkravsgebyrsatser der er tilknyttet “Niveauet”, der igen er tilknyttet “Påkravstypen”.
No_LateNoteHeader Nummeret på påkravet.
NoSeries_LateNoteHeader Nummerserien, hvorfra påkravsnummeret trækkes.
PaymentLineAmountTxt_LateNoteHeader Summen af “Amount” på indbetalingslinjer. Bemærk hvis beløbet er “0,00” vil feltet være tomt, dvs. “”. Herved er det muligt at skjule indbetalingsdelen på påkravet, hvis der ingen er.
PaymentLineCurrTxt_LateNoteHeader Evt. “kr.”. Bemærk hvis beløbet er “0,00” vil feltet være tomt, dvs. “”. Herved er det muligt at skjule indbetalingsdelen på påkravet, hvis der ingen er.
PaymentLineTxt_LateNoteHeader Beskrivelsesteksten på en evt. udlignende debitorpost.
PaymentSectionHeader_LateNoteHeader Overskrift på indbetalingssektionen. kommer fra påkravstypens felt “Indbetalingssektion overskrift”
Picture_ClientInformation Billedet fra klientinformationskortet – logoet
Picture_CompanyInformation Billedet fra virksomhedsoplysninger – logoet
Postcode_Tenancy Postnummer angivet på lejemålskoret
PropertyAdministratorName Ejendomsadministratorens navn. Standard værdien kommer fra administratoren tilknyttet ejendomskortet.
PropertyAdministratorPhoneNo Ejendomsadministratorens telefonnummer
SenderAddress_LateNoteHeader Afsender adressen, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderAddress2_LateNoteHeader Afsender adresse2 , der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderBankAccountNo_LateNoteHeader Afsender kontonummeret , der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderBankBranchNo_LateNoteHeader Afsender bankregistreringsnummeret, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderBankName_LateNoteHeader Afsender banknavnet, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderCity_LateNoteHeader Afsender bynavnet, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderContryRegionCode_LateNoteHeader Afsender amtskoden, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderContry_LateNoteHeader Afsender landekoden, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderEmail_LateNoteHeader Afsender Email, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderFaxNo_LateNoteHeader Afsender faxno., der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderGiroNo_LateNoteHeader Afsender gironr., der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderHomePage_LateNoteHeader Afsender hjemmeside, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderName_LateNoteHeader Afsender navn, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderName2_LateNoteHeader Afsender navn2, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderPhoneNo_LateNoteHeader Afsender telefonnr., der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderPhoneNo2_LateNoteHeader Afsender telefonnr. 2, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderPostCode_LateNoteHeader Afsender postnummeret, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderTelextNo_LateNoteHeader Afsender telexnr., der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne, jf. afsenderfeltet på påkravstypefeltet.
SenderVATRegistrationNo_LateNoteHeader Afsender momsregistreringsnummer, der enten kommer fra klientkortet eller fra virksomhedsoplysningerne
TenancyNo_LateNoteHeader Lejemålsnummeret som angivet på lejemålskortet.
TenantAddrArray1 Adresse 1 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet.
TenantAddrArray2 Adresse 2 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet.
TenantAddrArray3 Adresse 3 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet.
TenantAddrArray4 Adresse 4 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet.
TenantAddrArray5 Adresse 5 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet.
TenantAddrArray6 Adresse 6 kalkuleret på basis af lejers adresseoplysninger, se kommunikation på lejerkortet.
TenantAddrArray7 Adresse 7 kalkuleret på basis af lejers adresseoplysninger, se kommunikation på lejerkortet.
TenantAddrArray8 Adresse 5 kalkuleret på basis af lejers adresse oplysninger, se kommunikation på lejerkortet.
TenantName_LateNoteHeader Lejers navn som angivet på lejerkortet.
TenantNo_LateNoteHeader Lejersnummer som angivet på lejerkortet.
TenantNo2_LateNoteHeader Lejersnummer 2 som angivet på lejerkortet.

Påkravslinjen, kan findes på indskudt niveau i påkravsdatasættet:

Niveau Navn Beskrivelse
Late_Note_Header -> LateNoteLine Påkravslinjer Niveauet under Påkravshovedet. Repeater anvendes.
Amount_LateNoteLine Beløb excl- moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer.
AmountIncludingVAT_LateNoteLine Beløb inklusive moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer.
AmountIncludingVATLCY_LateNoteLine Beløb i regnskabsvaluta inklusive moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer.
AmountLCY_LateNoteLine Beløb i regnskabsvaluta excl. moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer.
ChargeCategory_LateNoteLine Beløb i regnskabsvaluta excl. moms fra de underliggende påkravslinjespecifikationer. Sorteringsorden (dvs. linjenummeret) er fastsat på baggrund af denne.
CollectionDate_LateNoteLine Opkrævningsdato
CurrencyCode_LateNoteLine Valutakode er kodet til “kr.”
Description_LateNoteLine Beskrivelse tages fra ydelseskategoriens beskrivelsesfelt.
Description2_LateNoteLine Dette er en sammensat værdi af “Beskrivelsesfeltet + Evt. Periode tekst + Evt. Periode angivelse, eksempelvis: Leje “Periode 01.03.2021-31.03.2021”
DocumentDate_LateNoteLine Forberedt til fremtidg anvendelse.
DocumentNo_LateNoteLine Forberedt til fremtidg anvendelse.
DocumentType_LateNoteLine Vil i dette tilfælde være “Salgsfaktura”
FullPeriodEndDate_LateNoteLine Start dato for den fulde periode. Da opkrævningsdatoen indgår i sorteringen antages det at alle underliggende linjer har samme Fulde periode slutdato. Vil typisk være sidste dag i måneden.
FullPeriodStartDate_LateNoteLine Start dato for den fulde periode. Da opkrævningsdatoen indgår i sorteringen antages det at alle underliggende linjer har samme Fulde periodestartdato
LateNoticeHeaderNo_LateNoteLine Nummeret af påkravshovedet
LineNo_LateNoteLine Linjenummeret. Dette fastsættes på baggrund af en kombination af Sorteringsnummer på påkravstypen og opkrævningsdato på ejendomssalgsposten.
PeriodEndDate_LateNoteLine Periode slutdatoen, sker ophøret af lejeperioden medio måneden vil dette være en skæv dato i kontrast til den fulde periode slutdato
Periodic_LateNoteLine Er linjen periodisk, så der tilføjes den periodiske tekst fra påkravstypen til beskrivelses2 værdien
PeriodStartDate_LateNoteLine
PostingDate_LateNoteLine Bogføringsdato på første underliggende Specifikationspost
SystemType_LateNoteLine Ydelseskategoriens systemtype – Leje, A/C vand …. osv.
TenantNo_LateNoteLine Lejernummeret som anført på lejerkotet.

Indbetalingslinjer, kan findes på indskudt niveau i påkravsdatasættet: Princippet er at Indbetalingssektionen kun vises i fald der er indbetalinger.

Niveau Navn Beskrivelse
Late_Note_Header -> PaymentLineLine Indbetalingslinjer Niveauet under Påkravshovedet. “Repeater” i word anvendes.
Amount_PaymentLine Beløb indbetalt på udligende debitorpost. Bemærk at er der ingen indbetalinger sættes værdien til “”.
Description_PaymentLine Beskrivelse på udligende debitorpost. Bemærk at er der ingen indbetalinger sættes værdien til “”.
PaymentCurr_PaymentLine Fastkodet til kr. Bemærk at er der ingen indbetalinger sættes værdien til “”.
PostingDate_PaymentLine Bogføringsdatoen på den udlignende ditorpost. Bemærk er der ingen indbetalinger sættes værdien til “”

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar