Opkrævningsforsendelser indeholder alle opkrævninger, udbetalinger og nul-opkrævninger der skal sendes til Nets.

Oprettelse

Åben oversigten Opkrævningsforsendelser og Tryk på knappen Ny… for at starte rapporten til at oprette nye opkrævningsforsendelser.
I rapporten Opret opkrævningsforsendelser skal nogle oplysninger angives:

 • Indstillinger—>Bilagsdato: Indtast datoen hvorpå forsendelsen skal angives som oprettet hos Nets.
 • Indstillinger—>Betalingsdato: Indtast datoen hvorpå bilaget senest skal betales af debitorer.
 • Debitorpost—>Bogføringsdato: Indtast et datofilter hvor indenfor poster findes der skal afsendes til Nets.
  I rapporten kan også andre indstillinger angives:
 • Indstillinger—>Avanceret—>Medtag lukket: Afkryds feltet for at medtage lukket poster. Indstillingen kan bruges for at oprette nul-opkrævninger til debitorer.
 • Indstillinger—>Avanceret—>Opsamling: Afkryds feltet for at medtage poster der allerede findes på andre opkrævninger. Indstillingen kan bruges til at danne en ny opkrævning med ældre poster, som debitoren ikke har betalt.
  Tryk OK for at afvikle rapporten.

Rapporten opretter nu en forsendelse for hver debitorgrupper under hvert PBS-nr., for så vidt at mindst en debitor i gruppen har poster til afsendelse.
Alle debitorposterne der falder indenfor de angivet filtrer på rapporten tilføjes opkrævning, hvis de også overholder følgende regelsæt:

 1. Hvis Påkrævet specifik betalingsformskode er sat til ja, skal posten have koden fra Specifik betalingsformskode 1 (*)
 2. Posten må ikke være markeret til Må ikke Nets-opkræves.
 3. Hvis Regnskabsdimensionsværdi er sat på Nets PBS-nr.-opsætningen (*), skal posten være bogført med regnskabsdimensionen og -værdien.
 4. Posten skal være bogført som en faktura eller kreditnota.
 5. Posten skal være Åben, med mindre Medtag lukket blev afkrydset på rapporten før afvikling.
 6. Posten må ikke være afsendt på en tidligere forsendelse, med mindre Opsamling blev afkrydset på rapporten før afvikling.
  (*) = se global opsætning af modulet

Når kørslen har tilføjet en debitorpost til opkrævningen, tilføjes ligeledes udlignende debitorposter. Udlignende debitorposter behøves ikke at indgå i filteret på rapporten eller overholde regelsættet.
Efter oprettelse valideres hvert bilag om de indeholder tilfredsstillinende oplysninger, hvorefter rapporten meddeler hvor mange forsendelser der blev oprettet.

Rettelser

Det kan i få situationer være nødvendigt at rette oplysningerne vedrørende afsendelsen til en enkelt debitor.
Vælg forsendelseen på oversigten Opkrævningsforsendelser og tryk på knappen Rediger.
Find debitoren fra det rigtige regnskab under Linjer.
Tryk på knappen Specifikation, hvorefter Opkrævningsforsendelseskundekortet åbnes vedrørende den enkelte debitor.
Oplysningerne på kortet er kopieret fra en kombination imellem debitorens kundeinformation og kreditoraftalen. De få indstillinger som kan ændres findes under sektionen Opkrævning.
Luk vinduet efter rettelserne og tryk på knappen Valider forsendelse.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar