Afgræsning af manualens omfang

Nærværende gennemgang dækker ejendomsadministrationsløsningen. Business Central’s generelle dokumentation udarbejdes af Microsoft. Da dynamics Property er bygget og leveret i Business Central fungerer løsningen friktionsfrit sammen med Business Central, dog med følgende anmærkninger:

 1. Ejendomsmodulet håndterer kun en grupper af regnskaber i regnskabsvaluta (RV)
 2. Benyttes forretningsstyring, må der ikke anvendes varer (kostberegning kan lade dimensionen forsvinde)
 3. Ved forretningsstyring anbefales det kraftigt at lade regnskabsdimensionen være en af de globale dimensioner

Dynamics Property bygger således bro til Business Central’s stærke finanssystem og øvrige moduler. Sagsmodulet (projektmodulet), er eksempelvis et tillægsmodul som kan give ejendomsadministrationen kæmpe værdi, både til vedligeholdelsesbudgetter men også klientfakturering og intern tidsregistrering.

Ejendomsløsningens hovedområder:

 • Aftaler: Kontrakt og allonge håndtering. Anvendes bl.a. til at lave lejekontrakter i word til boliglejemål (kommende)
 • Klientadministration: Registreringer knyttet til klienter som administrationen arbejder for
 • Ejendomsadministration: Stamdata og andre forhold der generelt knyttet hertil.
 • Ydelser og opsætning: Opsætninger og funktionalitet knyttet til ejendomsopkrævningen
 • Påkrav. Restanceinddrivelse hos lejeren. Det er muligt selv at definere forskellige processer for forskellige lejemålstyper
 • Regulering: Opsætninger og funktionalitet knyttet til ændring af ydelser der opkræves hos lejeren
 • Fordelingstal og attributter: Definer egne felter og anvend dem eksempelvis i reguleringer
 • Tjeklister: Definer processer til opfølgning
 • Forbrugsregnskab: Forbrugs- & fordelingsregnskaber
 • Forretningsføring: Ved mange juridiske enheder kan det være en fordel at samleprocesserne. Forretningsstyring giver mulighed herfor.
 • Integrationer: Forskellige integrationer der følger med til Dynamics Property
 • Værktøjskasse: Værktøjer der indimellem kan lette dagligdagen. Værktøjer er kun tænkt brugt undtagelsesmæssigt.

Overblikket i løsningen:

Dynamics Property er en Cloud løsning der leveres som en service. Dvs. løsningen løbende opdateres og nye funktionsområder kan komme til. Du kan selv få et ajourført overblik her:

a) I rollerecentret – vælg “Hamburgermenuen”

b) Vælg “Udforsk flere roller”

c) I området “Ejendomsadmin (Alt)”, er al funktionalitet der følger medf ejendomsløsningen at forefinde.

Feedback

Var dette nyttigt?

Ja Nej
Du har angivet, at dette emne ikke var nyttigt for dig...
Efterlad venligst en kommentar og fortæl os hvorfor? Tak!
Tak for din feedback.

Giv din feedback på dette emne.

Skriv kommentar