Ketenpartijen

Binnen de verzekeringsketen spelen diverse partijen een rol. Voorbeelden van ketenpartijen, naast de klant zelf, zijn: de intermediair, de verzekeraar of de serviceprovider. Een ketenpartij maakt gebruik van softwaresystemen. Zo werkt een intermediair vanuit zijn assurantiesoftware om o.a. klanten en hun verzekeringen te registreren. Deze assurantiesoftware noemen we de 1e Omgeving. Maar een intermediair gebruikt ook allerlei aanvullende software zoals voor het aanmaken van een advies of voor het maken van een vergelijken van verzekeringen. Daarnaast gebruikt het intermediair extranetten van verzekeraars of serviceproviders voor o.a. het aanmaken van vergelijkingen, offertes, het doen van aanvragen of het doorgeven van wijzigingen. Deze advies- en vergelijkingssoftware en extranetten noemen we de 2e Omgeving.

Verder zijn er derde organisaties die los van de intermediair op enig moment output genereren die van belang is voor de intermediair. Voorbeelden zijn status van schadeherstel of de statusnotificatie van een expertise opdracht. Deze softwareomgevingen noemen we de 3e Omgeving (de intermediair is zelf geen actieve gebruiker).Ketenoptimalisatie

Digitaal zakendoen is binnen de verzekeringsketen inmiddels de norm. Met het oog op efficiënte processen wordt toenemend software ingezet / gebruik gemaakt van geautomatiseerde functies. Dit leidt over het algemeen tot meer snelheid, minder kosten, minder fouten en/of nieuwe mogelijkheden. Deze inzet van software en het gebruik van geautomatiseerde functies vindt nog steeds erg op eilandjes plaats, rond het gebruik van geautomatiseerde ondersteuning zijn nog veel onnodige handmatige handelingen. Voor het compleet en actueel houden van het klantdossier zijn bij het gebruik van software-omgevingen van ketenpartners of leveranciers koppelingen van essentieel belang. Daarnaast worden vanuit wetgeving en toezicht eisen gesteld aan de intermediair omtrent dossiervorming; deze gelden natuurlijk ook voor digitaal zakendoen. In de regel is het klantdossier de centrale spil en wordt ondersteund door de assurantiesoftware of CRM software van de intermediair.

Koppelingen tussen systemen zijn er in verschillende gradaties. Van een complete datakoppeling ‘in twee richtingen’ met of zonder bijlage, tot een eenvoudige koppeling waarbij een (resultaat)document wordt aangeboden vanuit het ene systeem naar het andere systeem. In een ideale wereld lijkt een complete datakoppeling met bijlagen, tussen alle systemen, de heilige graal te zijn. Toch is dit lang niet altijd zo:

  • Data uit een koppeling kan niet of maar zeer beperkt verwerkt/vastgelegd worden. Bijvoorbeeld alle onderliggende data van een vergelijking. Binnen het klantdossier is het relevant om het rapport (PDF) vast te leggen en is het niet zozeer relevant om alle individuele onderliggende data-elementen vast te leggen.
  • Het kan te kostbaar zijn een complete datakoppeling te ontwikkelen, uit te rollen en te beheren. Er zijn te weinig transacties, te weinig gebruikers of de ontwikkeling past niet binnen de prioriteiten.

Er zijn dus in de praktijk zeer veel situaties waarin het al optimaal is om uit te gaan van een eenvoudige koppeling op basis van documentuitwisseling (het vastleggen van een PDF); dit houdt het klantdossier op een eenvoudige wijze actueel en compleet.

SIVI Koppelingsprotocol

Het SIVI Koppelingsprotocol heeft tot doel zo veel mogelijk en zo efficiënt mogelijk koppelingen te faciliteren binnen de verzekeringsketen, in de meest ruime zin van het woord (van offerte tot herstel/uitkering van schade). Het SIVI Koppelingsprotocol is de opvolger van de koppelingsprotocollen ‘GIM’ en de – door Aplaza geïntroduceerde – variant ‘Start Extranet’.
Het SIVI Koppelingsprotocol beschrijft een generiek raamwerk voor koppelingen met drie koppelingsvarianten (zie ook onderstaande tabel):

  • SKP-BASIS: koppeling vanuit bijvoorbeeld een extranet met alleen PDF-document retour naar bijvoorbeeld de assurantiesoftware.
  • SKP-UITGEBREID: koppeling vanuit bijvoorbeeld een extranet met data (en optioneel PDF-document) retour naar bijvoorbeeld de assurantiesoftware.
  • SKP-COMPLEET: koppeling vanuit bijvoorbeeld de assurantiesoftware naar bijvoorbeeld een extranet waarbij initiële data vanuit de assurantiesoftware wordt doorgegeven aan het extranet en waarbij data (en optioneel PDF-document) retour gaat naar de assurantiesoftware.

SIVI-uitgangspunt:

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie