Onderstaande beschrijving van stap-2 vervangt de beschrijving van stap-2 bij SKP-BASIS.
Het verschil met Stap-2 van SKP-BASIS is dat bij SKP-UITGEBREID data retour wordt geleverd die verwerkt wordt in de database van de 1e Omgeving, eventueel aangevuld met documenten als bijlage.
Het versturen van het resultaat (een databericht en eventuele documenten als bijlage) van de 2e Omgeving of 3e Omgeving naar de 1e Omgeving gaat niet direct, maar verloopt via een Koppelservice. Na het succesvol beëindigen van de transactie in de 2e Omgeving stuurt de 2e Omgeving het resultaat van de transactie door middel van een webservice met doeFunctieVraag naar de Koppelservice.
Op de doeFunctieVraag volgt altijd een doeFunctieAntwoord vanuit de Koppelservice waaruit blijkt of het resultaat in goede orde is ontvangen en verwerkt.

Regels voor gebruik

 • Het procesId is het postbusnummer van de 1e Omgeving. Als wordt gekoppeld vanuit de 2e Omgeving is ook het e-mailadres van de gebruiker opgenomen, hiermee het resultaat aan de juiste gebruikerssessie uit de 1e Omgeving koppelend. Als wordt gekoppeld vanuit de 3e Omgeving kan het leeggelaten worden (het pipe-teken “|” wel opnemen).
 • Identificerende Gegevens worden bij alle varianten van SKP via de betrokken entiteiten volgens de standaard berichtstructuur doorgegeven. Voorbeeld: een contractnummer in een Polis via PP_NUMMER en een dossiernummer in een schadedossier via SD_DOSSNR.

Overzicht parameters

XML-tag Datatype Omschrijving Voorbeeld Aanroep
ProcesInfo.procesId string Postbusnummer van partij 1e Omgeving en e-mailadres gebruiker. Deze data wordt gescheiden door middel van het pipe-teken “|”. Met het e-mailadres kunnen berichten aan gebruikersaccounts gekoppeld worden. Bijvoorbeeld: 1234567890|a.gebruiker@tussenpersoon.nl doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Functie.productId string ProductId voor SIVI Koppelingsprotocol (afhankelijk van uitgevoerde transactie) 0 doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Functie.contextId string ContextId voor SIVI Koppelingsprotocol (afhankelijk van uitgevoerde transactie) 100 doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Functie.functieId string FunctieId voor SIVI Koppelingsprotocol (afhankelijk van uitgevoerde transactie) 2000 doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Inhoud.gimData string Bevat een AFD XML-bericht met bijlage (embedded). Zie toelichting hieronder doeFunctieVraag

Overzicht veelgebruikte functies

Neem contact op met SIVI als u problemen heeft bij het vinden van de juiste codering. Een functiecode bestaat altijd uit de volgende drie onderdelen:

 • Functie.productId
  Vrij in te vullen veld door 2e Omgeving of 3e Omgeving.
  Als geen specifiek doel binnen eigen proces, dan invullen met SKP ServiceId.
 • Functie.contextId
  Code die het object waar de functie betrekking op heeft aangeeft (offerte, contract, schademelding, etc.).
 • Functie.functieId
  Code die de functie van het databestand aangeeft
ContextId Omschrijving
100 Offerte (2e Omgeving)
101 Offerte (3e Omgeving)
200 Contract (2e Omgeving)
201 Contract (3e Omgeving)
300 Advies (2e Omgeving)
301 Advies (3e Omgeving)
500 Schade-afhandeling (2e Omgeving)
501 Schade-afhandeling (3e Omgeving)
510 Schademelding (2e Omgeving)
511 Schademelding (3e Omgeving)
FunctieId Omschrijving
2000 Aanvragen
2001 Muteren
2006 Royeren
2008 Opschorten
2013 Premie berekenen
2027 Voortgangsmelding

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie