Bij de totstandkoming van een verzekering zijn vaak meerdere schakels in de keten betrokken. Hoe meer ketenschakels data digitaal kunnen uitwisselen (met of zonder document), des te meer voordeel voor de gebruikers.
Voor een indruk rond de vele (gewenste) mogelijkheden om te koppelen wordt hieronder een voorbeeld geschetst van het advies- en aanvraagproces van een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).Onderstaand een toelichting bij de nummers in bovenstaande figuur:

 1. In dit voorbeeld start een intermediair binnen een online inventarisatietool (1).
  1. De inventarisatie wordt ingevuld. Op het moment dat de inventarisatie is afgerond wordt een PDF van het resultaat verstuurd naar de assurantiesoftware van de intermediair (1a / variant SKP-BASIS). Binnen de assurantiesoftware wordt het PDF-document van de inventarisatie gekoppeld aan het betreffende klantdossier.
  2. Er is een data-koppeling naar vergelijkingssoftware (1b / variant SKP-COMPLEET), waardoor direct een vergelijking kan worden gemaakt op basis van de data uit de risico-inventarisatie.
   Dit is een koppeling met een meer uitgebreide set data ‘heen’ voor het opstarten van een vergelijking waarbij retour wordt volstaan met een minimaal bericht omdat dit niet wordt verwerkt binnen de inventarisatiesoftware.
 2. Binnen de vergelijkingssoftware (2).
  1. Op basis van de data uit de risico-inventarisatie (koppeling 1b) wordt de vergelijking opgestart.
  2. Nadat de vergelijking is afgerond wordt het resultaat in PDF vorm verstuurd naar de assurantiesoftware van de intermediair (2a / variant SKP BASIS).
  3. De intermediair komt tot een advies en bespreekt dit met zijn klant.
  4. Na keuze van klant kan de intermediair vanuit de vergelijkingssoftware met een data-koppeling naar het extranet (2b / variant SKP-COMPLEET). Op deze wijze kan een (offerte)aanvraag kan worden gedaan op basis van de data uit de vergelijking.
   Dit is een koppeling met een meer uitgebreide set data ‘heen’ voor het opstarten van een offerte aanvraag waarbij retour wordt volstaan met een minimaal bericht omdat dit niet wordt verwerkt binnen de vergelijkingssoftware.
 3. Binnen het extranet van de gekozen aanbieder (3).
  1. Op basis van de data uit de koppeling (2b) wordt data uit de vergelijking overgenomen op het extranet en wordt door de intermediair de offerte aanvraag afgerond.
  2. Bij afronding van de offerte aanvraag wordt een databericht en eventueel het PDF-document van de offerte aanvraag verstuurd naar de assurantiesoftware (3a / variant SKP-UITGEBREID). Het databericht en eventueel het PDF-document wordt verwerkt in de assurantiesoftware en gekoppeld aan het klantdossier.
  3. Bij afronding van de offerte aanvraag wordt in PDF-formaat een verzoek voor het maken van een afspraak voor de medische keuring verzonden (3b / variant SKP-BASIS).
 4. Vanuit de administratie voor de medische keuring (4).
  1. Als de afspraak is gemaakt wordt een statusnotificatie ‘afspraak gemaakt’ in PDF formaat verstuurd aan de assurantiesoftware van de intermediair (4a / variant SKP-BASIS).

Er moet veel meer gekoppeld worden

Behalve de koppelingen die in bovenstaand voorbeeld zijn geduid, zijn er talloze andere mogelijkheden te bedenken tussen partijen en binnen processen. Dus niet alleen rond het verkoopproces (oriënteren, vergelijken, adviseren, kiezen, offreren, aanvragen en accepteren) maar ook rond schade en beheer (inzien, wijzigen, schade melden, oversluiten en beëindigen). Hoe meer omgevingen, partijen en processen worden gekoppeld, hoe groter het voordeel voor betrokken ketenpartijen. En daarmee vanzelfsprekend ook voor de klant.

Neem vrijblijvend contact op met SIVI om te sparren over ideeën en koppelingsmogelijkheden!

In de volgende hoofdstukken worden de drie varianten van het SIVI Koppelingsprotocol beschreven.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie