De 2e Omgeving stuurt het resultaat middels de doeFunctieVraag naar de Koppelservice. In de gimData-sectie wordt het AFD-databestand opgenomen.

AFD-berichtsoorten

Het is hier toegestaan om in plaats van Contractdocument ook andere AFD-berichtsoorten op te nemen. De volgende varianten worden onderkend:

Roottag Berichtsoort Toelichting
Contractdocument Contractbericht In een contractbericht kunnen partijen en objecten opgenomen worden. Voor de diverse contractsoorten zijn bovendien specifieke entiteiten opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: dekkingen (voor verzekeringen), fondsen (voor beleggingen) en stortingen (voor depots).
Pakket Pakketbericht Een pakketbericht bevat een verzameling contracten van eenzelfde klant, bij eenzelfde maatschappij (of volmacht), die met elkaar verbonden worden door een mantel.
Groepdocument Groepbericht Een groepbericht dient voor het communiceren van relatie- en contractdata van een groep. Een groep kan zijn een verzameling van werknemers van een bedrijf, maar ook de leden van een vereniging of deelnemers aan een stichting die gezamenlijk een overeenkomst hebben met bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij.
Relatiedocument Relatiebericht Een relatiebericht bevat algemene data van een relatie (klant) en kan tevens de contracten en pakketten van de relatie bevatten.
Schadedocument Schadebericht Een schadebericht dient voor het doorgeven van data van een schademelding/schadedossier.
Schadefactuur Schadefactuur Een schadefactuur dient voor het communiceren van de te innen bedragen bij een verzekeraar na schadeherstel of serviceverlening.

Verplichte attributen

Het uitgangspunt is dat het AFD-bericht binnen de gimData-sectie alle informatie bevat die ontvanger nodig heeft voor het afhandelen van het bericht. Dit kan handmatig of via een binnen de 1e Omgeving ingerichte workflow. Onderstaand het overzicht van de minimaal vereiste entiteiten en attributen in de gimData-sectie van een SKP-UITGEBREID bericht.

Bericht Algemeen (AL)

AFD XML-tag Omschrijving
AL_FUNCTIE Berichtfunctie, default is code 22 (Toevoegen aan dossier), tenzij het een statusmelding betreft vanuit een 3e Omgeving. Dan is code 23 (Melden Status) ook mogelijk.
AL_COREF Dit is altijd e-mailadres gebruiker 1e Omgeving. Hiermee kan bericht aan account en/of sessie gekoppeld worden. Als onbekend dan attribuut niet opnemen in het bericht.
AL_ADATMSG Datum aanmaken bericht door 2e Omgeving of 3e Omgeving.
AL_ATYDMSG Tijd aanmaken bericht door 2e Omgeving of 3e Omgeving.
AL_SKPSID SKP ServiceId. Elke aanbieder van een koppeling (de 2e Omgeving of 3e Omgeving) vult dit attribuut altijd met het eigen SKP ServiceId. Dit ServiceId identificeert de afzender en de service (toepassing) van waaruit is verzonden. ServiceId kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij de aansturing van een workflow of naamgeving bij archivering. Doel is om de afzender en toepassing/service te identificeren.Voordat een SKP-koppeling de eerste keer in gebruik wordt genomen, vraagt de aanbieder bij SIVI een SKP ServiceId aan. Een SKP ServiceId wordt uitgegeven voor de combinatie van aanbieder en service. Een aanbieder kan zo meerdere services laten registreren. SIVI registreert alle SKP ServiceId’s in het SKP Serviceregister, een overzicht van alle beschikbare services.

Bijlage (BY)

Het toevoegen van een bijlage is optioneel binnen SKP-UITGEBREID. Wanneer een bijlage wordt bijgesloten is de entiteit Bijlage (BY) verplicht en moeten onderstaande attributen opgenomen worden.

AFD XML-tag Omschrijving
BY_VOLGNUM Binnen één bericht kunnen meerdere documenten worden opgenomen. Op dat moment moet de entiteit Bijlage (BY) worden opgenomen voor elk document. Elke entiteit BY heeft dan zijn unieke oplopende volgnummer. BY_VOLGNUM=1, BY_VOLGNUM=2, etc.
BY_BYLSRT Soort bijlage: Codering die aangeeft om wat voor soort document het gaat. Zie AFD-codelijst ADNBYL. SIVI wil niet categorie “overig” opnemen. Neem contact op met SIVI als uw soort bijlage niet in de codelijst staat.
BY_BYLOMS Vrije omschrijving voor duiding van de inhoud van het document. Een korte goede informatieve omschrijving helpt binnen de 1e Omgeving bij het het inboeken van en zoeken naar documenten. Bijvoorbeeld:
BY_FILNM Bestandsnaam bijlage
BY_EXT Bestandsnaam extensie
BY_DATA Complete inhoud van het bijlage bestand, opgenomen als BASE64 encoded string.
BY_ENDBSTM Eindbestemming: Codering die aangeeft voor wie het document in de bijlage bedoeld is (bij voorbeeld Tussenpersoon, Verzekeringnemer). Wanneer de betreffende eindbestemming niet voorkomt dan kan de code voor “Overige” worden gebruikt.
BY_REACTIE Indicatie om aan te geven dat verzender een reactie op het document in de bijlage verwacht van de ontvanger.

Identificerende gegevens

Indien een bijlage wordt opgenomen dan worden identificerende gegevens uit de onderstaande entiteiten gebruikt.

Contract Polis (PP)

Als het databericht gekoppeld kan worden aan een bestaand contract, moet de 2e Omgeving of de 3e Omgeving verplicht de onderstaande identificerende gegevens (attributen) opnemen.

AFD XML-tag Omschrijving
PP_NUMMER Polisnummer
PP_MYAAND POR Maatschappij / Volmacht aanduiding

Contract Pakket (PK)

Als het databericht gekoppeld kan worden aan een bestaande pakketpolis, moet de 2e Omgeving of 3e Omgeving verplicht de onderstaande attributen opnemen.

AFD XML-tag Omschrijving
PK_NUMMER Pakketnummer
PK_MYAAND POR Maatschappij / Volmacht aanduiding

Schadedossier (SD)

Als het databericht gekoppeld kan worden aan een bestaand schadedossier, moet de 2e Omgeving of 3e Omgeving verplicht het schadenummer van de betreffende ontvanger opnemen.

AFD XML-tag Omschrijving
SD_SCHNRVM Schadenummer Maatschappij
SD_SCHNRTP Schadenummer Tussenpersoon
SD_SCHNRVG Schadenummer Volmachtgever

Verzekeringnemer (VP)

Indien het databericht (nog) niet contractgebonden is, moet de 2e Omgeving of 3e Omgeving minimaal de volgende attributen verplicht opnemen. Let op: in deze gevallen dient er dus toch een (fictieve) entiteit PP (Polis/Onderdeel) te worden opgenomen met daaronder genest de entiteit VP (Verzekeringnemer).

AFD XML-tag Omschrijving
VP_ANAAM Achternaam klant
VP_PCODE Postcode klant

Voorbeeldbericht

<doeFunctie xmlns="urn:sivi:standards:skp:ws">
 <doeFunctieVraag xmlns="urn:sivi:standards:skp:schemas">
  <procesInfo>
   <procesId>1234567890|a.gebruiker@tussenpersoon.nl</procesId>
   <functie>
    <productId>1</productId>
    <contextId>100</contextId>
    <functieId>2000</functieId>
   </functie>
  </procesInfo>
  <inhoud>
   <gimData><![CDATA[
    <Contractdocument>
     <AL>
      <AL_VRWRKCD>0</AL_VRWRKCD>
      <AL_VOLGNUM>1</AL_VOLGNUM>
      <AL_FUNCTIE>09</AL_FUNCTIE>
      <AL_PFUNK>002</AL_PFUNK>
      <AL_COREF>a.gebruiker@tussenpersoon.nl</AL_COREF>
      <AL_ADATMSG>20180101</AL_ADATMSG>
      <AL_ATYDMSG>1010</AL_ATYDMSG>
      <AL_SKPSID>99999999</AL_SKPSID>
     </AL>
     <PP>
      <PP_VRWRKCD>0</PP_VRWRKCD>
      <PP_VOLGNUM>1</PP_VOLGNUM>
      <PP_NUMMER>123456789</PP_NUMMER>
      <PP_BETTERM>12</PP_BETTERM>
      <PP_BRANCHE>021</PP_BRANCHE>
      <PP_HVVDAT>20190101</PP_HVVDAT>
      <PP_MYAAND>A001</PP_MYAAND>
      <PP_INGDAT>20180405</PP_INGDAT>
      <VP>
       <VP_VRWRKCD>0</VP_VRWRKCD>
       <VP_VOLGNUM>1</VP_VOLGNUM>
       <VP_VOORL>J.</VP_VOORL>
       <VP_ANAAM>Janssen</VP_ANAAM>
       <VP_STRAAT>Pythagoraslaan</VP_STRAAT>
       <VP_HUISNR>101</VP_HUISNR>
       <VP_PCODE>3584BB</VP_PCODE>
       <VP_PLAATS>UTRECHT</VP_PLAATS>
       <VP_RELNUM>4500124</VP_RELNUM>
       <VP_GEBDAT>19590507</VP_GEBDAT>
      </VP>
      <OB>
       <OB_VRWRKCD>0</OB_VRWRKCD>
       <OB_VOLGNUM>1</OB_VOLGNUM>
       <OB_KENTEKE>AB-123-A</OB_KENTEKE>
       <OB_MLDCODE>4684</OB_MLDCODE>
       <OB_MERK>VOLVO</OB_MERK>
       <OB_MODEL>V70</OB_MODEL>
       <OB_TYPE>Cross Country</OB_TYPE>
       <OB_BOUWJR>2002</OB_BOUWJR>
       <OB_BRANSTO>B</OB_BRANSTO>
       <OB_AFMWE>1660</OB_AFMWE>
      </OB>
       <WA>
        <WA_VRWRKCD>0</WA_VRWRKCD>
        <WA_VOLGNUM>1</WA_VOLGNUM>
        <WA_CODE>2001</WA_CODE>
        <WA_BTP>495</WA_BTP>
        <WA_ERB>150</WA_ERB>
        <WA_VZBMATS>2500000</WA_VZBMATS>
        <WA_VZBLETS>7500000</WA_VZBLETS>
       </WA>
       <CA>
        <CA_VRWRKCD>0</CA_VRWRKCD>
        <CA_VOLGNUM>1</CA_VOLGNUM>
        <CA_CODE>2002</CA_CODE>
        <CA_ERB>500</CA_ERB>
        <CA_NWEGAR>J</CA_NWEGAR>
        <CA_BTP>1250</CA_BTP>
        <CA_VERZSOM>47125</CA_VERZSOM>
       </CA>
     </PP>
    </Contractdocument>]]>
   </gimData>
  </inhoud>
 </doeFunctieVraag>
</doeFunctie>

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie