Bij de variant SIVI Koppelingsprotocol Compleet wordt als eerste stap in het protocol een AFD-sjabloon uitgewisseld. Verschillende aanbieders hebben voor de diverse producten/processen verschillende informatiebehoeften. Zo kunnen bij een inboedelverzekering voor de ene aanbieder andere gegevens noodzakelijk zijn dan bij een andere aanbieder. Om de informatiebehoefte aan te kunnen geven, stellen aanbieders AFD-sjablonen op. Een AFD-sjabloon is een XML-bestand, waarbinnen alle XML-tags gebaseerd zijn op AFD-labels. De software van de 1e Omgeving kan reeds bekende gegevens in het AFD-sjabloon vullen. Hiermee wordt voorkomen dat de gebruiker deze gegevens in de 2e Omgeving nogmaals moet invoeren. Na het voltooien van de transactie communiceert de 2e Omgeving het resultaat in een gevuld sjabloon. De invoergegevens en de berekende gegevens worden in het resultaat opgenomen. Het resultaat kan ook bijlagen bevatten.

AFD-sjablonen spelen bij de variant SIVI Koppelingsprotocol Compleet een essentiële rol bij het uitvoeren van het protocol. Op het moment dat de gebruiker bijvoorbeeld een autoverzekering wil aanvragen bij een specifieke aanbieder, zoekt de 1e Omgeving contact met de 2e Omgeving. Vanuit de 2e Omgeving wordt een bericht met AFD-labels (een AFD-sjabloon) naar de 1e Omgeving gestuurd. De labels corresponderen met gegevenselementen uit het AFD. Het bericht met AFD-labels dekt de informatiebehoefte van de aanbieder voor het aanvragen van een autoverzekering af. De 1e Omgeving vult alle beschikbare gegevens in het bericht, waarna het bericht wordt geretourneerd naar de 2e Omgeving. Hierna wordt automatisch een browsersessie bij de 2e Omgeving opgestart. Alle gegevens die al waren ingevoerd in de 1e Omgeving, hoeven niet opnieuw te worden ingevoerd. De transactie wordt in de browsersessie voltooid en alle ingevulde gegevens worden ook teruggegeven aan de 1e Omgeving, eventueel aangevuld met een boeking, digitale polis etc.

Opbouw sjabloon met XML-tags

De XML-tags die de berichtstructuur aangeven zijn niet aanwezig binnen de AFD-catalogus. Voorbeelden hiervan zijn: en .
Waar punten (…) staan worden in een werkelijk bericht gegevens met AFD-labels opgenomen. Deze labels verwijzen wel naar de gegevenselementen uit het AFD.

De eerste XML-tag (roottag) van een sjabloon geeft aan welke berichtsoort van toepassing is:

 1. Los contract
 2. Pakketpolis
 3. Groep/deelnemerspakket
 4. Relatie
 5. Schade
 6. Batchbericht
 7. Dossier

1. Los contract

De roottag is ‘’Contractdocument”.
Betreft een sjabloon van een polis dat niet tot een pakket behoort.

Voorbeeldbericht

<Contractdocument>
      ...AFD Data...
</Contractdocument>

2. Pakketpolis

De roottag is ‘’Pakket’’.
Hierbinnen bevindt zich als eerste het ‘’Pakketdeel’’, omsloten door de XML-tag ‘’Mantel’’.
Daarna volgt een Onderdeel, dat meerdere keren kan voorkomen, telkens omsloten door de XML-tag ‘’Onderdeel’’.

Voorbeeldbericht

<Pakket>
	<Mantel>...AFD Data...</Mantel> 
	<Onderdeel>... AFD Data...</Onderdeel> 
	<Onderdeel>... AFD Data...</Onderdeel> 
</Pakket>

3. Groep/deelnemerspakket

De roottag is ‘’Groepdocument’’.
Hierbinnen bevindt zich een Groep die meerdere keren kan voorkomen en waarin zich een Groepmantel en Deelnemerpakket bevinden. Een Deelnemerpakket kan meerdere keren voorkomen, en daarbinnen bevinden zich eenmaal een Deelnemermantel en eventueel een of meerdere keren een Contract en eventueel een of meerdere keren een Pakket. Binnen Pakket bevinden zich een Pakketmantel en eventueel een of meerdere keren een Onderdeel.

Voorbeeldbericht

<Groepdocument>
 <Groep>
  <Groepmantel>... AFD Data...</Groepmantel>
  <Deelnemerpakket>
   <Deelnemermantel>... AFD Data...</Deelnemermantel>
   <Contract>... AFD Data...</Contract>
   <Pakket>
    <Mantel>... AFD Data...</Mantel>
    <Onderdeel>... AFD Data...</Onderdeel>
    <Onderdeel>... AFD Data...</Onderdeel>
   </Pakket>
  </Deelnemerpakket>
 </Groep>
</Groepdocument>

4. Relatie

De roottag is “Relatiedocument”.

Voorbeeldbericht

<Relatiedocument>
 <Relatiemantel>... AFD Data...</Relatiemantel>
 <Contract>... AFD Data...</Contract>
 <Pakket> 
  <Mantel>... AFD Data...</Mantel>
  <Onderdeel>... AFD Data...</Onderdeel>
  <Onderdeel>... AFD Data...</Onderdeel>
 </Pakket>
</Relatiedocument>

5. Schade

De roottag is “Schadedocument”.
Dit betreft zowel een schademelding als een schadestatusmelding.

Voorbeeldbericht

<Schadedocument>  
   ... AFD Data...
</Schadedocument>

6. Batch-berichten

De roottag is “Batch”.
Een batchbericht kan een combinatie of veelvoud van bovenstaande berichten bevatten, bijvoorbeeld:

Voorbeeldbericht

<Batch>
	<Contract>... AFD Data...</Contract>
	<Pakket>
	  <Mantel>... AFD Data...</Mantel>
	  <Onderdeel>... AFD Data...</Onderdeel>
	  <Onderdeel>... AFD Data...</Onderdeel>
	</Pakket>
</Batch>

Een beschrijving van alle regels met betrekking tot de berichtsoorten is te vinden in het Handboek AFD-Berichten op de SIVI-website.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie