Aanbieders geven met behulp van een registratiebericht (XML) aan welke producten en welke functies ondersteund worden. Alle registratieberichten van alle aanbieders bij elkaar vormen als het ware een elektronische “Gouden Gids”, met daarin het totaal van producten en functies die met SIVI Koppelingsprotocol worden aangeboden. De Koppelservice houdt meestal een totaalregister bij van aangesloten aanbieders.

Kenmerken:

 1. Registratieberichten worden door de aanbieder zelf uitgegeven. Een nieuw product kan daarmee in eigen tempo aangeboden worden.
 2. De software van de 1e Omgeving kan op basis van het registratiebericht bepalen welke product-/functiecombinaties via SIVI Koppelingsprotocol bij welke aanbieders beschikbaar zijn.
 3. Het registratiebericht bevat naast de opgave van producten en functies ook de nodige technische informatie om de verschillende stappen van het protocol uit te kunnen laten voeren. Bijvoorbeeld de URL waar de functie beschikbaar is.
 4. Registratieberichten moeten aan bepaalde eisen voldoen. Dit wordt uitvoerig beschreven in het Handboek GIM Register.

Opbouw registratiebericht

Om het SIVI Koppelingsprotocol vanuit de 1e Omgeving aan te kunnen roepen, moet de aanbieder de aangeboden producten en functies bekend maken door middel van een registratiebericht. Een registratiebericht is als volgt opgebouwd.

<GoWeb Id=”..”> Een function kan uit meerdere processtappen bestaan.
Het Id kan de volgende waarden hebben:
geefSjabloon
doeFunctie
geefProcesStatus
geefResultaat
<URL> URL waar de webservice te vinden is. Hiermee wordt het POST of GET adres gevuld, en de HOST parameter gevuld in het http bestand.
<SOAPAction> De naam van de SOAP action die moet worden opgenomen als http parameter.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het registratiebericht en de daarbij horende procedures wordt verwezen naar het Handboek GIM Register.

Voorbeeldbericht

<GimEnvelope>
  <GimEnvelope>
  <Header>
   <TransactionId>20171114100042820</TransactionId>
   <MessageId>20171114100042820</MessageId>
   <Date>20171114</Date>
   <Time>100042820</Time>
   <Sender>65</Sender>
   <Recipient>1</Recipient>
   <Function>1.1.1</Function>
   <UserId/>
   <Password/>
   <URL/>
   <Method>Execute</Method>
  </Header>
  <Data>
   <GimObject Id=”65”>
     <Name>Mij Extranet</Name>
     <Version>1.0.0.0</Version>
     <License>DCE708A4C0F1AFD3E82AB80C69EB941C</License>
     <ValidFrom>20171006</ValidFrom>
     <Expires>20221006</Expires>
     <ProgId>GoWeb.App</ProgId>
     <URL/>
     <Owner Id=”60”>
      <Name>Maatschappij</Name>
      <Co_MijAand>
        <MijAand>S123</MijAand>
        <MijAand>L345</MijAand>
      </Co_MijAand>
     </Owner>
     <PublishCode>Public</PublichCode>
     <Co_Product>
      <Product Id=”5064”>
        <Branche>101</Branche>
        <ProductType>Contract</ProductType>
        <Name>FVP Sparen</Name>
        <Co_Function>
         <Function Id=”100.2000”> 
         <GoWeb Id=”geefSjabloon”>
           <URL>https://www.mijserver/gim/servlet/messagerouter</URL>
           <SOAPAction>geefSjabloon</SOAPAction>
         </GoWeb>
         <GoWeb Id=”doeFunctie”>
           <URL>https://www.mijserver/gim/servlet/messagerouter</URL>
           <SOAPAction>doeFunctie</SOAPAction>
         </GoWeb>
         <GoWeb Id=”geefProcesStatus”>
           <URL>https://www.mijserver/gim/servlet/messagerouter</URL>
           <SOAPAction>geefProcesStatus</SOAPAction>
         </GoWeb>
         <GoWeb Id=”geefResultaat”>
           <URL>https://www.mijserver/gim/servlet/messagerouter</URL>
           <SOAPAction>geefResultaat</SOAPAction>
         </GoWeb>
         </Function>
         <Function Id=”200.2000”> 
         <GoWeb Id=”geefSjabloon”>
           <URL>https://www.mijserver/gim/servlet/messagerouter</URL>
           <SOAPAction>geefSjabloon</SOAPAction>
         </GoWeb>
         <GoWeb Id=”doeFunctie”>
           <URL>https://www.mijserver/gim/servlet/messagerouter</URL>
           <SOAPAction>doeFunctie</SOAPAction>
         </GoWeb>
         <GoWeb Id=”geefProcesStatus”>
           <URL>https://www.mijserver/gim/servlet/messagerouter</URL>
           <SOAPAction>geefProcesStatus</SOAPAction>
         </GoWeb>
         <GoWeb Id=”geefResultaat”>
           <URL>https://www.mijserver/gim/servlet/messagerouter</URL>
           <SOAPAction>geefResultaat</SOAPAction>
         </GoWeb>
         </Function>
        </Co_Function>
      </Product>
     </Co_Product>
   </GimObject>
   </Data>
  <Trailer/>
</GimEnvelope>

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie