Het lege sjabloon ontvangen in stap-1 wordt door de 1e Omgeving ingevuld met de binnen deze omgeving op dat moment aanwezige data. Dit vereist in de inrichting een mapping tussen de AFD-labels uit het sjabloon en de data elementen binnen de software van de 1e Omgeving. Er zijn beperkte afspraken rond verplichte labels (zie inzet ‘Regels voor gebruik’). Het geheel of gedeeltelijk ingevulde sjabloon wordt vervolgens verstuurd naar de Koppelservice met doeFunctie. In het antwoord ontvangt de 1e Omgeving vervolgens een URL met sessieId. Dit sessieId wordt door de Koppelservice in stap-3A doorgegeven aan de 2e Omgeving en wordt daar in stap-4 gebruikt om de in stap-3 doorgegeven data te koppelen aan de browsersessie in stap-4.

Regels voor gebruik

  • Indien entiteiten meerdere keren voor moeten komen, kan de 1e Omgeving de entiteiten herhalend opnemen.
  • Data die niet bekend is in de 1e Omgeving kan genegeerd worden; deze wordt later in de browsersessie door de gebruiker toegevoegd.
  • In stap-2 wordt het sessieId afwijkend doorgegeven als 1234567890. In de andere stappen is dit als SessieId=1234567890.

Overzicht parameters

XML-tag Datatype Omschrijving Voorbeeld Aanroep
ProcesInfo.procesId string Wordt door de Koppelservice gevuld met een uniek kenmerk waarmee de status en het resultaat van de sessie kunnen worden opgehaald. 1234567890 doeFunctieAntwoord
ProcesInfo.dialoogLocatie string Dit wordt door de Koppelservice gevuld met het webadres van het platform waarop de transactie via de webbrowser moet worden afgehandeld. https://www.verzekeraar.nl/ service/12345678 doeFunctieAntwoord
Functie.productId string Conform het AFD Functie-overzicht 1 (=door Koppelservice bepaald) doeFunctieVraag
Functie.contextId string Conform het AFD Functie-overzicht 200 (contract) doeFunctieVraag
Functie.functieId string Conform het AFD Functie-overzicht 2000 (aanvragen) doeFunctieVraag
Inhoud.gimData string Bevat een van het AFD afgeleid XML-bericht (embedded). Zie voorbeeld in de volgende paragraaf doeFunctieVraag

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie