De gestarte transactie vanuit de 1e Omgeving wordt kenbaar gemaakt bij de 2e Omgeving. De reeds beschikbare transactiedata stuurt de Koppelservice door naar de 2e Omgeving middels de doeFunctie-aanroep. Op basis van het meegezonden procesId kan de 2e Omgeving bij het uitvoeren van de browsersessie (stap-4) de reeds bekende data voorinvullen in de dialoog.

Overzicht parameters

XML-tag Datatype Omschrijving Voorbeeld Aanroep
ProcesInfo.ProcesId string Wordt door de Koppelservice gevuld met een uniek kenmerk waarmee de status en het resultaat van de sessie kunnen worden opgehaald. SessieId=1234567890 doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Functie.productId string Conform het AFD Functie-overzicht 1 (=door Koppelservice bepaald) doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Functie.contextId string Conform het AFD Functie-overzicht 200 (contract) doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Functie.functieId string Conform het AFD Functie-overzicht 2000 (aanvragen) doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Inhoud.gimData string Bevat een van het AFD afgeleid XML-bericht (embedded). Zie voorbeeld hieronder doeFunctieVraag

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie