Fouten ontstaan onder andere:

 • Bij het aanroepen van een service;
 • Tijdens het werken met een service;
 • Als gevolg van validatie van de invoergegevens;
 • Het niet kunnen aanmaken van een resultaat;
 • Het niet kunnen verwerken van het resultaat.

Hierom is een “lagen”-indeling gemaakt zodat duidelijk gemaakt kan worden uit welke laag de fout afkomstig is.
Een fout kan ernstig zijn, maar ook informatief of een waarschuwing. Per foutmelding moet dit worden aangegeven.
Hoe de foutsituatie wordt gepresenteerd, wordt geheel overgelaten aan het systeemhuis of extranet van de 2e Omgeving. Het is wel verplicht de elementen uit de gestandaardiseerde foutmelding te tonen en de foutsoort (error, warning) te melden aan de eindgebruiker.
Iedere laag genereert eigen foutsoorten. Het moet duidelijk zijn uit welke laag de fout afkomstig is.

Gebruikersinterface kan het systeemhuispakket zijn, maar ook de pagina’s van het extranet.

De volgende vijf lagen worden onderkend:

 1. TP Applicatie (administratie- of adviespakket)
  Dit is het softwarepakket waarmee de intermediair doorgaans werkt. Fouten die ontstaan in het administratie pakket worden niet gestandaardiseerd. Dit wordt overgelaten aan de pakketleverancier.
 2. SIVI Communicatie Module (GCM)
  Het aanroepen van het SIVI Koppelingsprotocol gebeurt doorgaans door middel van een SIVI Communicatie Module (GCM). Dit een tussenprogramma, dat de verbinding gaat leggen met de server van de 2e Omgeving.
 3. Internet
  De SIVI Communicatie Module (GCM) probeert een verbinding te maken met de maatschappij over Internet. Berichten over Internet worden vaak getransporteerd via diverse tussenstations (internet providers).
 4. SKP Server
  SKP-berichten worden opgevangen in de SKP-server van de maatschappij, en van daaruit doorgestuurd naar de juiste applicatie om bijvoorbeeld een premie te berekenen of webpagina aan te maken om een polis af te sluiten.
 5. VM Applicatie (maatschappij, volmacht, vergelijker of dataleverancier)
  De applicatie voert de aangevraagde functie uit, en verwerkt daarbij de aangeleverde persoons- en verzekeringsgegevens.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie