SKP-BASIS wordt gestart vanuit de 2e Omgeving (bijvoorbeeld het extranet van een verzekeraar) of 3e Omgeving (bijvoorbeeld administratie schade-expert) en levert een PDF-document (inclusief beperkte set metadata) retour naar de 1e Omgeving (bijvoorbeeld de assurantiesoftware van een intermediair). Zie vorige hoofdstuk voor een korte introductie: De introductie van de koppelingsvariant SKP-BASIS, SKP-BASIS: Mens-Machine vs Machine-Machine en SKP-BASIS: Transport, binnenhalen en verwerken van documenten.

Het versturen van een document vanuit de 2e Omgeving of 3e Omgeving naar de 1e Omgeving gaat niet direct, maar verloopt via een Koppelservice. De Koppelservice regelt de afhandeling tussen de 1e en 2e Omgeving en treedt bij SKP-BASIS op als ‘postkantoor’ voor het doorsturen van berichten. De Koppelservice kan door de aanbieder van de koppeling zelf ingericht worden of afgenomen worden bij een derde partij (zie ook SKP-BASIS: Transport, binnenhalen en verwerken van documenten).
De 1e Omgeving haalt, conform het SIVI GRS-protocol, periodiek alle klaar staande berichten van het SIVI Koppelingsprotocol op bij de Koppelservice (zie ook SKP-BASIS: Transport, binnenhalen en verwerken van documenten). Vervolgens kunnen de berichten worden verwerkt.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie