SKP-BASIS Mens-Machine (2e Omgeving)

Bij de koppelvariant Mens-Machine (zie figuur hieronder) wordt door een gebruiker een dialoog opgestart in de 2e Omgeving, bijvoorbeeld een extranet of vergelijkingssoftware, en als output een PDF-document terug ontvangen in zijn assurantie- of CRM-software (1e Omgeving).



SKP-BASIS Machine-Machine (3e Omgeving)

Een proces dat door derden wordt uitgevoerd kan ook leiden tot output die van belang is voor het klantdossier en eventueel te nemen vervolgstappen in het klantproces. Denk bijvoorbeeld aan schadeherstel of expertisediensten. In dit geval wordt het PDF documenten aangemaakt en verzonden vanuit een 3e omgeving. Meestal gaat het dan om statusnotificaties, (tussentijdse) rapporten e.d. (zie figuur hieronder).



Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie