De werkwijze voor het ophalen van berichten is conform het protocol GIM Resultatenservice (GRS). Periodiek haalt de 1e Omgeving (alle) berichten op bij de Koppelservice. In paragraaf 2.4 wordt een toelichting gegeven op de verschillende scenario’s rondom het ophalen van berichten.

De 1e Omgeving vraagt het overzicht met berichten op door middel van de functie geefResultatenOverzichtVraag. In het antwoordbericht bevindt zich de sectie resultatenOverzicht met daarin voor elk resultaat een itemsectie. In elke itemsectie staat de volgende data: het unieke procesId waarmee het bestand met de bundel is op te halen, de functievelden (productId, contextId en functieId) en een omschrijving.

Overzicht parameters

XML-tag Datatype Omschrijving Voorbeeld Aanroep
procesInfo.procesId string Uniek Id voor resultaat 20180101_001 geefResultatenOverzichtAntwoord
procesInfo.procesOmschrijving string Beschrijving van het resultaat Berichten_001 geefResultatenOverzichtAntwoord
Functie.productId string ProductId voor SIVI Koppelingsprotocol 0 geefResultatenOverzichtVraag
geefResultatenOverzichtAntwoord
Functie.contextId string ContextId voor SIVI Koppelingsprotocol 700 geefResultatenOverzichtVraag
geefResultatenOverzichtAntwoord
Functie.functieId string FunctieId voor SIVI Koppelingsprotocol 7010 geefResultatenOverzichtVraag
geefResultatenOverzichtAntwoord

Regels voor gebruik

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie