Hoe omgegaan dient te worden met fouten staat beschreven in
Bijlage: foutafhandeling SIVI Koppelingsprotocol.

De 2e Omgeving communiceert altijd de technische status van de transactie om hiermee aan te geven wat het resultaat is van de huidige processtap. De processtatus wordt gecommuniceerd binnen de sectie in de tag , in lowercase en aan elkaar zonder spaties. De volgende processtatus-codes zijn mogelijk:

Processtatus Betekenis Actie
actief
  • Bij een functie met browser: de transactie loopt nog.
  • Bij een functie zonder browser is deze status niet mogelijk.
Er is nog geen resultaat beschikbaar, blijf pollen.
compleet
  • Er is een resultaat aangemaakt door de 2e Omgeving dat verwerkt kan worden in de 1e Omgeving.
De transactie is goed verlopen en het resultaat kan verwerkt worden. De transactie kan beëindigd worden.
incompleet
  • De transactie is afgebroken. De data voldoet niet aan de business rules zoals deze door de 2e Omgeving zijn bepaald.
  • De tot dan toe ingevoerde data is als (tussen-)resultaat beschikbaar.
  • Fouten dienen door de 2e Omgeving aangegeven te worden in het element <meldingen>.
De applicatie van de gebruiker dient de gebruiker een keuze te geven of de data hergebruikt moet kunnen worden of niet.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie