Het versturen van een document van de 2e Omgeving of 3e Omgeving naar de 1e Omgeving gaat niet direct, maar verloopt via een Koppelservice. Na het succesvol beëindigen van de transactie in de 2e Omgeving stuurt de 2e Omgeving het resultaat van de transactie (PDF + metadata) door middel van een webservice met doeFunctieVraag naar de Koppelservice.

Op de doeFunctieVraag volgt altijd doeFunctieAntwoord vanuit de Koppelservice waaruit blijkt of het resultaat in goede orde is ontvangen en verwerkt.

Regels voor gebruik

  • Het procesId is het postbusnummer van de 1e Omgeving. Als wordt gekoppeld vanuit de 2e Omgeving is ook het e-mailadres van de gebruiker opgenomen, hiermee kan het resultaat desgewenst – en indien dit zo gefaciliteerd wordt door de ontvangende software – aan de juiste gebruikerssessie uit de 1e Omgeving gekoppeld worden. Als wordt gekoppeld vanuit de 3e Omgeving kan het leeggelaten worden (het pipe-teken “|” wel opnemen).
  • Voor SKP-BASIS wordt voor het AFD-bericht binnen de gimData-sectie altijd het root-element Contractdocument gebruikt.
  • Identificerende gegevens worden opgenomen binnen de betrokken entiteit conform de standaard berichtstructuur. Voorbeeld: een contractnummer in een Polis via PP_NUMMER en een dossiernummer in een schadedossier via SD_DOSSNR.

Overzicht parameters

XML-tag Datatype Omschrijving Voorbeeld Aanroep
ProcesInfo.procesId string Postbusnummer van partij 1e Omgeving en e-mailadres gebruiker. Deze data wordt gescheiden door middel van het pipe-teken “|”. Met het e-mailadres kunnen berichten aan gebruikersaccounts gekoppeld worden. Bijvoorbeeld: 1234567890|a.gebruiker@tussenpersoon.nl doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Functie.productId string ProductId voor SIVI Koppelingsprotocol 0 doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Functie.contextId string ContextId voor SIVI Koppelingsprotocol 200 doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Functie.functieId string FunctieId voor SIVI Koppelingsprotocol 2060 doeFunctieVraag doeFunctieAntwoord
Inhoud.gimData string Bevat een AFD XML-bericht met bijlage (embedded). Zie toelichting in de volgende paragraaf doeFunctieVraag

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie