In een volgend hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het SIVI Koppelingsprotocol is opgezet en welke varianten (basis, uitgebreid en compleet) ter beschikking staan. Dit is een algemene – niet technische – beschrijving en bestemd voor alle betrokkenen bij een project. In de navolgende hoofdstukken worden de drie verschillende koppelingsvarianten uitgebreid beschreven. Per variant worden de processtappen en de regels voor gebruik toegelicht. Voor leesbaarheid en begrip zijn XML-voorbeelden van berichten opgenomen.

Bijzonderheden bij de procesafhandeling en het invullen van de berichtsjablonen zijn in hoofdstuk Foutafhandeling en het hoofdstuk Bijzonderheden invullen berichtsjabloon opgenomen. Tot slot komen in de Bijlagen specifieke details rond het gebruik van het SIVI Koppelingsprotocol aan de orde.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie