PDF-documenten

De nieuwe koppelingsvariant SKP-BASIS heeft als uitgangspunt dat er altijd een koppeling mogelijk is. De technische complexiteit is beperkt en daarmee vraagt deze koppeling een zeer geringe inspanning. Bij deze koppeling wordt vanuit een 2e of 3e Omgeving een PDF-document aangeboden aan de 1e Omgeving van een gebruiker.
De resultaten van processen als vergelijken, adviseren, berekenen, offreren, aanvragen, wijzigen, schade melden of notificatie zijn eigenlijk altijd beschikbaar te maken in PDF-formaat. Dit kan zijn in de vorm van het feitelijk resultaat (een offerte), of in de vorm van een weerslag van hetgeen heeft plaatsgevonden (melden van een schade). Deze PDF-documenten zijn van belang voor completering van het klantdossier in de 1e Omgeving. Zo kan bijvoorbeeld vanuit een extranet (2e Omgeving) eenvoudig het resultaat van een berekening als PDF-document worden teruggekoppeld naar de assurantiesoftware van een intermediair (1e Omgeving). Of bijvoorbeeld het resultaat van een vergelijking in een vergelijkingstool (2e Omgeving) naar de assurantiesoftware. En hetzelfde geldt voor de notificatie van een expertise-afspraak uit een workflow-systeem van een expertisedienst (3e Omgeving) naar de assurantiesoftware in de 1e Omgeving.
SKP-BASIS ondersteunt de terugkoppeling van alleen documenten. Overigens hoeft dit niet altijd om een PDF-document te gaan, het kan evengoed een Word-, Excel- of Jpeg-formaat zijn. In de praktijk zal meestal het PDF-formaat gebruikt worden.

Impact implementatie gering

De impact voor het implementeren van de SKP-BASIS-koppeling is gering. Aan de zendende kant (2e of 3e Omgeving) is immers de output in de meeste gevallen al beschikbaar als PDF-document (print). De webservice om dit document te versturen is eenvoudig. Aan de ontvangende kant wordt voor het binnenhalen van SKP-BASIS gebruik gemaakt van het bestaande en al in gebruik zijnde GRS-protocol. Binnen de assurantiesoftware (1e Omgeving) is in de regel al mogelijk de via GRS digitaal ontvangen documenten te koppelen aan een klantdossier.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie