De volgende regels gelden bij het uitvoeren van de processtap geefResultaat:

 1. Het resultaat bevat altijd de productId, contextId en functieId conform specificatie in het AFD Functie-overzicht. Hiermee wordt ondersteund dat indien met een bepaalde functie iets aangevraagd wordt in de Transactie, er met een andere functie wordt ‘teruggekomen’. Dit laatste is toegestaan voor de functie ‘aanvragen offerte’ op de 2e Omgeving. De aanvraag is dan een offerte-aanvraag (100.2000) en het resultaat wordt een aanvraag nieuw contract (200.2000). Vice versa is dit ook toegestaan.
 2. Het resultaat bevat altijd alle contractdata. Het aanleveren van niet gewijzigde onderdelen is alleen optioneel bij pakketten, tenzij de pakketkorting wordt aangepast. In dat geval dienen alle onderdelen te worden aangeleverd.
 3. Het resultaat bevat tevens alle data die op de 2e Omgeving zijn aangevuld.
 4. Het resultaat bevat ook de data die door de verzekeraar default op de 2e Omgeving zijn bepaald (bijvoorbeeld betaaltermijn, contractduur, eigen risico, verzekerde som).
 5. Indien termijnpremies zijn opgenomen dienen deze altijd te voldoen aan de regels over termijnbedragen zoals beschreven in het handboek AFD-Berichten.
 6. Het resultaat bevat altijd het label AL_FUNCTIE.
 7. Identificerende data dient altijd in een resultaat aanwezig te zijn. Identificerende data kan bijvoorbeeld de onderstaande data zijn:
  1. Pakket- of polisnummer
  2. ADN Branchecode
  3. POR Maatschappij Aanduiding
  4. POR Rekening Courantaanduiding (indien van toepassing)
  5. ADN Dekkingscode (indien van toepassing)
 8. Het attribuut AL_PFUNK dat verplicht is in P-Views is niet verplicht in een resultaat.
 9. Regels met betrekking tot het toevoegen van bijlagen (bijv. PDF) zijn terug te vinden in
  Bijlage: bijlagen in resultaatberichten van dit document.

Reactie

Was dit nuttig?

Ja Nee
U heeft aangegeven dat u dit onderwerp niet nuttig vond ...
Zou u hieronder willen uitleggen waarom niet? Bij voorbaat dank!
Dank voor uw reactie.

Geef uw reactie op dit onderwerp.

Verstuur Reactie